Magma topp logo Til forsiden Econa

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Tjener vi for lite?

Man spør seg sjelden om det motsatte er tilfelle. Lønnen vår er kimen både til misnøye og motivasjon. Til streik eller til å strekke seg det lille ekstra. Det er det mest betydningsfulle virkemiddelet arbeidsgivere har for å rekruttere og beholde sine ansatte.

De fleste av oss blir motivert av å få riktige betingelser og å bli verdsatt ut fra den jobben vi gjør. Oppdager man at en kollega i tilsvarende stilling og med samme bakgrunn har mye bedre betingelser er det helt naturlig å føle seg mindre verdt. Da er veien kort til dårligere prestasjoner og manglende motivasjon. Ofte har man ikke mulighet til å vite noe om kollegers lønnsnivå og hvordan man selv ligger an i forhold til andre i tilsvarende yrker og med samme utdanning.

Få har så god informasjon om lønn og lønnsutvikling som Econa. I 70 år har vi laget detaljert statistikk over medlemmenes lønnsutvikling, fordelt på bransje, geografi og på årskull. Vi tror at dette kan være årsaken til at lønnen er ganske lik blant våre medlemmer. Det er ikke store variasjoner blant ansatte i trinn 1, 2 eller 3 og heller ingen markante lønnsforskjeller når det gjelder menn og kvinner. Snittet er relativt likt, dog med noen ekstremverdier. Vi vet at lønnsstatistikken er flittig brukt i lønnsfastsettelsen, noe som øker mulighetene betydelig til å oppnå markedslønn.

I fjor svarte godt over halvparten av medlemmene på undersøkelsen. I år har vi grunn til å tro at antallet er minst like høyt, forhåpentligvis høyere. Dette gjør at vi kan gå detaljert til verks. Vi kan finne ut hva en regnskapssjef med ti års ansiennitet i Ålesund bør tjene. Og hvilken lønn du bør ha etter 25 år som innkjøpssjef i offentlig sektor.

De fleste av Econas medlemmer jobber i privat sektor og har individuell lønnsfastsettelse. Innsats, kompetanse og etterspørsel i markedet er viktige faktorer. Da er det ekstra viktig både for arbeidstagere og arbeidsgivere å ha et verktøy når de går til den viktige lønnssamtalen. Statistikken sier noe om hvor ettertraktet kompetansen til siviløkonomer og de med høyere økonomisk utdanning er, og den reflekterer forhåpentligvis også det samfunnsbidraget vi som yrkesgruppe representerer. Lønnsøkningen for våre medlemmer har i snitt ligget på 6 prosent de siste ti årene, både for arbeidstagere i privat og offentlig sektor. Ifølge Teknisk Beregningsutvalg har gjennomsnittlig årslønnsvekst generelt vært på nærmere 4 prosent fra 2009 til 2010.

Om få dager blir resultatet fra årets lønnsstatistikk offentliggjort. Rapporten blir publisert på econa.no. I tillegg arrangerer vi, som tidligere år, et nettmøte den 17. november, for å svare på spørsmål i forbindelse med lønnsstatistikken og lønn generelt. Vi håper du vil finne Econas lønnsstatistikk nyttig i din neste lønnssamtale!

figurfigur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS