Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Tør Regjeringen utfordre de store bedriftene?

2005 kan bli et spennende år for dem som er opptatt av kjønnsmessig likestilling i næringslivet. Stortinget har vedtatt en ny paragraf (6-11 a) i allmennaksjeloven som krever minimum 40 prosent av hvert kjønn i de store bedriftenes styrer. Regelen skal gjelde uten unntak for både ordinære styremedlemmer og varamedlemmer, og uansett om det er generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen eller selskapets ansatte som forestår valget.

Loven kan tidligst settes i verk 1. september i år. Men Regjeringen har hele tiden sagt at dette er et ris bak speilet. Hvis landets 513 allmennaksjeselskaper (ASA) selv sørger for nødvendig kjønnsbalanse, blir ikke lovregelen innført. Så sent som i desember skrev næringsminister Børge Brende til landets ASA-selskaper og minnet dem om at kommende generalforsamling er siste sjanse til å rydde opp.

Det er mye som må gjøres på kort tid. Ifølge Aftenposten og Center for Corporate Diversity har bare 22 av de 513 selskapene 40 prosent kvinner i styrene. Mange av dem mangler helt kvinner, og i gjennomsnitt er bare 12 prosent av styremedlemmene kvinner i januar 2005.

På generalforsamlinger og i bedriftsforsamlinger denne våren må 750 nye kvinnelige styremedlemmer hentes inn. Men som næringsminister Brende kommenterer til Aftenposten: Den største utfordringen kan bli de 750 mennene som da må ut av styrene.

Lite tyder på at det blåser en likestillingsvind i landets store bedrifter. Fire av de ti største selskapene i Norge har for eksempel ingen kvinner i konsernledelsen. Det virker derfor lite sannsynlig at målet blir nådd innen 1. september i år. Det blir spennende å se om Brende og hans kolleger har det nødvendige mot til å innføre loven som blant annet skal kunne brukes til å tvangsoppløse selskaper som ikke bøyer seg. Hvis motet svikter, kan de bli beskyldt for å fare med bløff.

Professor Tore Bråthen, en av landets fremste spesialister i selskapsrett, påpekte i forrige nummer av Magma at den nye lovbestemmelsen om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapers styrer er full av tekniske svakheter. Hans konklusjon er at svakhetene ved den nye regelen om kjønnsrepresentasjon er så mange og store at de utvilsomt gir grunnlag for å stille spørsmål ved om lovbestemmelsen lar seg sette i kraft.

Men det var vel ikke meningen? Vi får vente i spenning til høsten.

Magne Gaasemyr

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS