Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Georg Olsen

Tom Georg Olsen er konserntjener, styreleder og medgründer i IT-konsulentselskapet Miles AS. Han er utdannet sivilingeniør innen Computer Systems, ingeniør innen automasjon, samt hjelpepleier. Tom Georg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av ledelse og kulturbygging og holder jevnlig foredrag både på åpne konferanser og lukkede ledersamlinger.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS