Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Henry Olsen

Tom Henry Olsen er statsautorisert revisor og partner i PricewaterhouseCoopers. Han er leder for PricewaterhouseCoopers arbeid mot offentlig sektor og har lang erfaring fra revisjon av offentlig eid virksomhet.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS