Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Rosendahl

Tom Rosendahl er førsteamanuensis i markedskommunikasjon vedHandelshøyskolen BI i Oslo og har doktorgraden fra Handelshögskolanved Göteborgs universitet. Forskningsinteressene er knyttet tilmarkedsføring, kommunikasjon og endringsledelse. I år har han blantannet utgitt boken Markedsføring i et tverrfagligperspektiv (sammen med Torbjørn Hodne).
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS