Magma topp logo Til forsiden Econa

Tonje C. Osmundsen

Tonje C. Osmundsen arbeider som seniorforsker ved NTNUSamfunnsforskning, Studio Apertura. Hun er utdannet statsviter, oghar en doktorgrad i organisasjonsutvikling. I tillegg tilundervisning, arbeider hun på forskningsprosjekter som involvererulike bedrifter og organisasjoner, og hvor tematikken erinternasjonalisering.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS