Magma topp logo Til forsiden Econa

Tonny Stenheim

Tonny Stenheim har en PhD i regnskapsteori fra Handelshøjskolen i København. Han er i tillegg utdannet Cand. Merc med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse og har master i regnskap og revisjon. Han er tilsatt som førsteamanuensis i regnskap ved Handelshøyskolen BI.

Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS