Magma topp logo Til forsiden Econa

Tor Hernæs

Tor Hernæs er statsautorisert revisor og senior manager i PricewaterhouseCoopers. Han har sju års erfaring fra revisjon og rådgivning overfor offentlig eid virksomhet.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS