Magma topp logo Til forsiden Econa

Tora Aasland

Tora Aasland er statsråd i Kunnskapsdepartementet med ansvar forsaker knyttet til forskning, universiteter og høyskoler. Hun harsiden 1991 vært fylkesmann i Rogaland. I to perioder, fra 1985 til1993, representerte hun Akershus på Stortinget, blant annet sommedlem i Kirke- og undervisningskomiteen. Fra 1989 til 1993 var hunvisepresident i Odelstinget. Tora Aasland har hovedfag i sosiologifra Universitetet i Oslo, og har blant annet arbeidet som forskerved Institutt for samfunnsforskning. Siden 2006 var hun leder istyret for Språkrådet. Hun har hatt en rekke tillitsverv i SV ogoffentlige verv.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS