Magma topp logo Til forsiden Econa

Torger Reve

Torger Reve er professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI, der han var rektor fra 1997 til 2005.

Torger Reve

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS