Magma topp logo Til forsiden Econa

Torstein Nesheim

Torstein Nesheim er dr. oecon fra NHH (1992) og arbeider som forsker ved SNF. Han arbeider primært med bedriftssamarbeid, fleksibilitet og tilknytningsformer for arbeid.

Torstein Nesheim

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS