Magma topp logo Til forsiden Econa

Toivo Møller Pettersen adm.dir., Clear Channel (Adm.dir. Imedia Norge fra sommeren 1996 til sommeren 2000)

- Totalt misvisende om Imedia

Svar til Tore Bredals artikkel "Hvordan håndterer vi ny kunnskap? Klarer vi å sette den effektivt i arbeid?" (Magma nr. 4-2002)

I denne artikkelen eksemplifiserer Bredal Imedia med manglende kapasitet til å ta inn ny kunnskap (s. 37/38). Eksemplet er totalt misvisende.

Imedia var under Bredals ledelse i underkant av ett år. Bredal måtte avslutte sin stilling hos Imedia sommeren 1996. På dette tidspunktet var omsetningen NOK 2 mill., og tapet var ca. NOK 20 mill. Dette skyldes absolutt ikke nye ansattes manglende kapasitet til å ta inn ny læring. Dette faller tilbake på en etter min mening totalt ukyndig leder, Tore Bredal.

Tre og et halvt år etter at Bredal hadde forlatt selskapet, var Imedias resultat snudd fra meget stygge minustall til et lite plussresultat. Teknologisk og kunnskapsmessig lå selskapet på dette tidspunktet langt foran Observer.

Eierne hadde imidlertid gitt ny ledelse oppdraget om å få selskapet i pluss for deretter å selge Imedia. Salget av Imedia ble gjennomført i juni 2000.

Bredal sier videre at «dette ble en til dels kostbar historie for eiere, kunder og ansatte». Undertegnede kjenner ikke til at eierne tapte på dette. Eierne fikk meget godt betalt for virksomheten da den ble solgt til Observer. Kundene ble ført inn i skannings-teknologiens verden og fikk helt nye visjoner på hvordan presseklipp kunne leveres og i hvilket tempo. I tillegg ble kundenes verden utviklet radikalt med tanke på nye tjenester som resymeer og analyser. Dette var tidligere en selvfølge i Sverige, men ikke i Norge. Ansatte hos Imedia tapte absolutt ingenting på prosjektet.

Praktiske eksempler som man prøver å presse inn i en teori, bør stemme overens med virkeligheten.

Vennlig hilsen Toivo Møller Pettersen


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS