Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst og foto: Gry Ljøterud

Trodde på det. Greide det.

figur

Econas studentundersøkelse viser at selv om mange vil bli ledere, er kvinner og menn ulike i hvor mye de tror på at de faktisk får topplederjobben. Tror du dette kan bli en selvoppfyllende profeti?

Dersom man har et ønske om å stå øverst på pallen, men ikke ser seg selv holde pokalen, vil man antakelig ha lettere for å la muligheter glippe på veien. Jeg tror at kombinasjonen av klare mål og en sterk tro på seg selv er et kraftfullt verktøy som ikke bør undervurderes, og at personer som evner å beherske dette, får mye gratis. Disse blir ikke like lett forbigått om en ny stilling skal fylles eller et spennende prosjekt dukker opp. De vil ligge foran i løypa fordi de ser dette som neste ledd på veien mot målet, de rekker opp hånden og griper muligheten. Om vi skal få flere kvinnelige toppledere, må vi også øke andelen som tror at de kan klare det. Gjør vi ikke alle et halvhjertet forsøk dersom vi innerste inne tenker «det kommer aldri til å gå uansett»?

– Hva er dine erfaringer med at lave ambisjoner gir lave resultater? Og motsatt?

Lave ambisjoner går hånd i hånd med lave resultater. Satt litt på spissen har jeg sjeldent erfart at gode muligheter banker på døra uten at jeg har mast og jobbet for å få dem til å møte opp. Det er i så tilfelle unntaket – ikke regelen. Med ambisjoner om å nå et mål som henger høyt, kommer ofte motivasjonen på kjøpet, og dersom en kombinerer dette med stamina, er man allerede langt på vei til å oppnå det man ønsker. Min erfaring har også alltid vært at hardt arbeid lønner seg. Om man har ønsket seg noe lenge og jobbet hardt for det, smaker seieren bedre. Det bygger også motivasjon og selvtillit, og avler nye og større ambisjoner.

– Hvilken studieretning velger du? Hvorfor?

Jeg er på mitt siste år av mastergraden Business Analytics, en grad som kombinerer analytisk ekspertise med kunnskap om økonomi og ledelse. Min sterke interesse for både økonomi- og teknologifaget var styrende for valget av mastergrad, i kombinasjon med fremtidsutsikter for spennende jobbmuligheter.

– Hvilke muligheter tror du det vil gi deg i videre jobb?

Jeg tror vi vil se et stadig økende behov for digital og analytisk kompetanse i alle deler av næringslivet. Utviklingen fremover vil trolig innebære mer bruk av støtte- og analyseverktøy i alle bransjer samt en betydelig økning i andel bedrifter som implementerer en kultur for å ta datadrevne beslutninger. Det vil trolig også være en styrke å ha en mer eller mindre tverrfaglig bakgrunn der man mestrer det tekniske aspektet ved ulike problemstillinger, samtidig som man har en grunnleggende forståelse for økonomi og business. Jeg håper og tror derfor at det er gode muligheter for oss som ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom økonomi og teknologi!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS