Magma topp logo Til forsiden Econa

Trond Eivind Johnsen

Trond Eivind Johnsen er advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS og arbeider med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS