Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit. Analytiker og rådgiver Econa

Trygghet henger sammen med suksess

Jeg skal slå inn noen åpne dører. I denne artikkelen skal jeg vise at det å være trygg i jobben sin henger sammen med hvordan Econa-medlemmer oppfatter ledelse, sosialt og faglig miljø på sin arbeidsplass. Jeg jobber som analytiker i Econa. Det innebærer at jeg er interessert i å dokumentere sammenhenger i Econas medlemsmasse. Temaet for dette nummeret av Magma er kriseledelse. Har vår statistikk noe å si noe om dette? Selvsagt!

1. september får du årets lønnsundersøkelse. Du har hele september på å bidra i denne viktige dugnaden av og for Econa-medlemmer. Svarer du med én gang, slipper du bryet med påminnelser, og Econa får tidligere et bilde på hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg.

Arbeidsledighet ≈ krise

Det å oppleve egen jobb som usikker er nok for de fleste nær en kriseopplevelse. Ikke bare risikerer du å miste inntekt – svært mange identifiserer seg også med jobben sin. Det å ha jobb gir selvtillit, noe å snakke om og gjerne noen (kolleger) å snakke med.

Krise for en liten andel – men gjelder mange

Heldigvis er det slik at de aller fleste er rimelig trygge på å beholde egen jobb. Snaut åtte prosent av respondentene i lønnsundersøkelsen oppgir likevel at de opplever egen jobb som mer enn middels usikker. I praksis vil det si at over 1 000 medlemmer er i denne situasjonen. I september i år vil vi kunne sjekke i hvilken grad denne utryggheten har vært reell.

Ledelsens feil, eller …?

De respondentene som er redde for å miste jobben, er mindre tilfredse med måten virksomheten de jobber i ledes på. Blant dem som er mer enn middels redd for å miste jobben, er kun 37 prosent tilfreds med hvordan virksomheten ledes, mot 57 prosent blant dem som er under middels redd for å miste jobben. Blant dem som er middels sikre på å beholde jobben, er 40 prosent mer enn middels tilfreds med hvordan egen arbeidsplass ledes.

Det er ikke rart at det å oppleve at egen arbeidsplass er truet av nedbemanning eller konkurs påvirker hvordan ledelsen oppfattes. Det sosiale miljøet er imidlertid noe som holder seg veldig godt selv i krisetider. Nær to av tre er tilfreds med det sosiale miljøet på tross av at arbeidsplassen er truet. På den mest lysegrønne greina finner vi dem som er sikre på jobben. Her er det 82 prosent som er mer enn middels fornøyd med det sosiale miljøet.

Det faglige miljøet har imidlertid langt lavere score for medlemmer som opplever det sannsynlig med nedbemanning eller konkurs. Blant dem som er svært sikre eller omtrent helt sikre på å beholde jobben, er det 74 prosent som er tilfreds med det faglige miljøet, mot 46 prosent av dem som er svært eller meget usikre på å beholde jobben. Dette åpner for å spekulere i om det er en sammenheng mellom faglig miljø på en arbeidsplass og resultatene for virksomheten.

At man tjener mer hvis man er tilfreds med det faglige miljøet, fungerer som bensin på bålet for en slik spekulasjon. Sammenhengen er ikke veldig sterk, men det er rimelig å tro at det i en del tilfeller er en positiv sammenheng mellom faglig miljø og virksomhetenes resultater.

I alle tilfeller er det ikke dumt å slå et slag for det faglige miljøet på din arbeidsplass. Kanskje finner du en fagartikkel i Magma som du kan diskutere på jobb?

Har du allerede hatt årets lønnsoppgjør, er vi interessert i å teste lønnsundersøkelsen på deg. Meld deg for test ved å sende epost til atle@econa.no. Gode tilbakemeldinger premieres med kinobilletter.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS