Magma topp logo Til forsiden Econa

Uavhengighet i styrerommet

Nære relasjoner, dødsfall, lederlønninger og analytikere som blir til styremedlemmer stod på dagsorden under konferansen European Finance Associations, som nylig gikk av stabelen ved Norges Handelshøyskole.

Breno Schmidt ved Marshall School of Business åpnet seansen som så på styrerelaterte problemstillinger. Han har forsket på effekter av styremedlemmer som har tette bånd til aksjonærene. I dag er det stor oppmerksomhet knyttet til styremedlemmers evne til å være uavhengig av aksjonærer og ledelse. Schmidt stilte blant annet spørsmål om det nødvendigvis er slik at uavhengige styremedlemmer gir aksjonærene en merverdi, i motsetning til såkalte «vennlige» styremedlemmer, som gjerne er ledelsens golfpartner.

- Ikke nødvendigvis, er Breno Schmidts konklusjon. Han har særlig undersøkt denne relasjonen i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.

- Tradisjonelt sier man at et mer uavhengig styre gir større verdi, men det er situasjoner hvor aksjonærene vil foretrekke et mindre uavhengig styre. Vi finner en positiv sammenheng mellom aksjeverdi og sosiale bånd når styret har en rådgivende rolle ovenfor ledelsen i et firma, hevdet Schmidt i sitt foredrag. I situasjoner der styret skal ha en mer overvåkende rolle, vil disse «vennlige» styrene være negativt for aksjonærene, fordi de sosiale båndene gjør det vanskelig for styret å holde ledelsen i ørene.

Sudden death i styrerommet

Danske Kasper Meisner Nielsen fra Chinese University of Hong Kong har forsøkt å sette et tall på verdien av uavhengige styremedlemmer, ved å se om aksjekursen til selskapet faller dersom et styremedlem dør brått og uventet. Nielsen har tatt for seg 279 dødsfall for styremedlemmer, i perioden 1994-2007.

- I snitt faller aksjekursen med én prosent når et uavhengig styremedlem plutselig dør, og aksjeprisfallet er større for uavhengige medlemmer enn når de er interne, forklarte han.

Overoptimistisk heiagjeng

Lauren Cohen (Harvard Business School) stod for siste innslag i «styrebolken». Han har sett på hvordan det går med firmaer som får inn analytikere som har fulgt bedriften tidligere, til sitt eget styre - såkalte «cheerleaders».

- Vi har sett på styrer som får inn styremedlemmer som på papiret er uavhengige, men som allikevel er alt for velvillig innstilt ovenfor ledelsen. Disse analytikerne er ofte overoptimistiske i forhold til selskapet de går inn i, hevdet Cohen.

Firmaer som rekrutterer styremedlemmer blant analytikere som kjenner selskapet, finner gjerne kandidater som har vært overoptimistiske på firmaets vegne tidligere, og bidrar til å gjøre styret «slappere» i forhold til ledelsen. Et interessant funn fra Cohen & co. er i så måte konklusjonen om at disse analytikerne i utgangspunktet har gjort en dårlig jobb.

- De gjør det generelt dårligere enn sine analytikerkolleger, i snitt 10 prosent verre, forklarte Cohen.

Hva så når de får sparken fra styret?

- Mange av disse som til slutt blir sparket ser vi ender opp som «uavhengige konsulenter», ifølge Cohen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS