Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1603_forening-30_img_040

Helge Otterholm Alder: 28 Utdanningssted: Universitetet i Agder Stilling og arbeidssted: Project Controller, National Oilwell Varco År i arbeidslivet: 2,5

Ung i arbeid

Hvordan fikk du jobben din?

Jeg søkte på stillingen Project Controller, som var utlyst både ekstern og internt. Siden jeg på daværende tidspunkt allerede hadde vært utleid til National Oilwell Varco i ett år som Document Controller, var det et fortrinn for meg at jeg kjente til selskapet, IT-systemene og prosjektene. I tillegg hadde jeg i daværende stilling arbeidsoppgaver som ble regnet for å være relevante for stillingen jeg søkte på.

Hvorfor søkte du / ville du jobbe akkurat der?

Jeg trives veldig godt med å jobbe prosjektorientert i National Oilwell Varco som Document Controller. Stillingen innebar en arbeidshverdag med mye kontakt med kollegaer i ulike prosjektroller fra ulike lokasjoner, både norske og utenlandske, og variasjon i prosjektene. Utlysningen av stillingen Project Controller åpnet muligheten for å kunne jobbe både prosjektorientert og med arbeidsoppgaver som var relevante for økonomiutdannelsen min, i en spennende bedrift jeg allerede kjente godt.

Hva har vært det viktigste du har tatt med deg fra studiet og inn i jobben?

Jeg ser ikke så mye til de modellene og formlene jeg brukte så mange timer på å pugge under studiet, men setter i dag stor pris på å ha den underliggende forståelsen for økonomiske sammenhenger som mange av de modellene ga meg, som bakteppe når jeg lærer nye ting i arbeidshverdagen.

Jeg vil si at studiene først og fremst ga meg en forsmak på viktigheten av å jobbe systematisk, strukturert og effektivt for å oppnå faglige mål og resultater. Hverdagen til fulltidsstudenter blir stadig mer krevende, og de aller fleste må bruke mye tid og energi på deltidsjobber for å få endene til å møtes økonomisk. Man må prøve jobbe så smart som mulig for å bruke den tilmålte lesetiden på en effektiv måte. Det gjorde at jeg måtte stille høye krav til meg selv, og ble i større grad vant til å jobbe hardt og ble mer bevisst på å prioritere de viktigste oppgavene. I en hektisk arbeidshverdag er dette noe jeg har hatt stor nytte av å videreføre.

Ellers er jeg av den oppfatning at de krevende fagene jeg tok på masteren, brakte meg opp på et faglig nivå som gjør meg bedre i stand til å kunne analysere komplekse problemstillinger og diskutere forskjellige vinklinger med dyktige kolleger. Grunnholdningen fra studiene som etterstreber analyserende, kritisk og åpen tenkning, har også vært med på å gjøre meg i stand til å være reflekterende og ta velbegrunnede beslutninger, i tillegg til å kunne gå tilbake i ettertid og ta lærdom av hva som kunne vært gjort bedre.

Hva er det viktigste rådet du fikk da du begynte å jobbe, som du vil gi andre som snart skal ut i sin første jobb?

  • Ikke ta for lett på opplæringen. Still spørsmål rundt alt du lurer på, og lytt godt til svarene og rådene du får, og ikke minst så må du ta deg tid til å notere dem. Dette er en kritisk viktig periode hvor man får masse verdifull informasjon for å raskest mulig bli i stand til å jobbe tilfredsstillende på egen hånd, og man blir lett tilgitt om man stiller dumme spørsmål. Det er lurt å være bevisst på hvordan man formulerer spørsmålene sine, for å få gode svar. Det er lett å gå i fallgruven ved å tenke at dette henger jeg med på, dette husker jeg når det kommer til stykket, men veldig mange arbeidsoppgaver og detaljer støter man borti så sjeldent at man fort glemmer hvordan man gjør dem rent konkret på et senere tidspunkt. Da er det gull verdt å raskt kunne bla opp en løsning i notatene i stedet for å stadig stille samme spørsmål til kolleger. Spør man to ganger om det samme, bør det ringe ei varselklokke.
  • Bli bedre i Excel enn gjennomsnittet på avdelingen. Da kan man bli en verdifull ressurs og komme i kontakt med folk i høyere posisjoner i bedriften.
  • Vis initiativ, ikke vær redd for å ta på deg arbeidsoppgaver, gjør jobbrelaterte tjenester for kolleger når de har behov for det, slik at du får en goodwill du kan dra stor nytte av på et senere tidspunkt når du trenger en tjeneste selv.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS