Magma topp logo Til forsiden Econa

Christine Lysberg

Utdanning i utlandet: forbruk eller investering?

figurNordmenn reiser mer enn noen gang til utlandet. Spesielt de unge investerer store ressurser av tid og penger i reising og opplevelser i utlandet. Den yngre generasjonen mellom 19 og 30 år tar enten hele eller deler av sin utdannelse i utlandet og/eller reiser alt fra måneder til år fra land til land på oppdagelsesferd. Hva slags betydning har slike investeringer for Norge? Vil utenlandsk utdanning og internasjonal erfaring gi Norge et konkurransefortrinn i en global verden?

Den yngre generasjonen lever i et land med svært gode velferdsprivilegier, lav arbeidsledighet, trygge jobber og en overflod av materielle goder. Vi har med andre ord dekket de fire første behovene i Maslows behovspyramide – kun selvrealisering gjenstår, et behov som for mange aldri kan tilfredsstilles fullstendig. Utenlandsreise er et yndet og populært mål for mange unge som både har midler og kapasitet til å realisere slike drømmer i større grad enn foregående generasjoner. Vi vil reise langt, og lengre enn langt. Til steder som både er kjente og ukjente, eksotiske, vakre, historiske, varme og kalde. Vi vil få med oss alt her i verden, og det holder ikke å surfe rundt på internett etter informasjon og inntrykk. Nei, vi vil kjenne, ta og føle på.

For mange av oss er det en høy terskel å gå over når man bestemmer seg for å reise ut i verden der alt er ukjent. Å stå på egne bein alene i den store verden gir en enorm mestringsfølelse, lærdom og uerstattelige erfaringer og minner som man vokser mye på. Når du først har gått over denne terskelen og opplever at du klarer deg bra, gir dette mersmak på utenlandsturer. Mer generelt kan man si at jo mer du opplever og lærer i andre land, desto mer lyst har du til å utforske. Nettopp derfor er det så mange med reiseerfaring fra utlandet som velger å legge hele eller deler av sin utdannelse til utlandet – fordi de ser verdien av en slik type investering.

Aldri før har det vært mer populært å legge hele eller deler av utdannelsen sin til utlandet. Statens Lånekasse viser til at det var 24 376 utenlandsstudenter studieåret 2012 til 2013, en økning på fire prosent fra året før. Statens lånekasses låne- og stipendordninger gjør det mulig for studenter å betale nokså stive skolepenger uten å tømme sparekontoen sin helt. Til tross for at studier i Norge tilbyr tilsvarende fag og utdannelse som utenlandske skoler, men til en billigere penge, prioriterer likevel noen studenter utenlandsstudier på grunn av de unike mulighetene det gir til å skaffe seg internasjonal kompetanse og bredere erfaring om verden rundt oss.

Økt internasjonalisering i utdanningen er viktig i en verden som stadig blir mindre, og hvor konkurransen fra andre land stadig blir større. Vi trenger derfor å investere mer i tiltak som gjør det enda mer attraktivt for norske studenter å ta utenlandsstudier. Norsk næringsliv har lenge etterlyst studenter som besitter kompetanse om Norges handelspartnere, spesielt Tyskland og Kina er av stor interesse. Studenter som selv har erfart interessene og utfordringene eksempelvis Kina har, forstår mer hvilken rolle Kina vil ha i fremtiden. Denne kompetansen er gull verdt for Norge og vil gi oss konkurransefortrinn på internasjonalt nivå. For at Norge skal bli kunnskapsnasjonen som alle snakker om, er vi derfor nødt til å investere mer i tiltak som gjør det mulig for flere norske studenter å legge hele eller deler av graden sin utenlands. Forslag til statsbudsjettet 2014 er blant annet å innføre studiestøtte til førsteåret ved bachelorstudier i ikke-vestlige land og freshman-året i USA. Det er et godt tiltak for å øke antall studenter i utlandet.

Til alle mine medstudenter der ute, grip muligheten når dere har den! Jeg har selv erfart å studere i London, en opplevelse som har gitt meg en bredere og dypere innsikt i verden vi lever i, samt gode minner og evigvarende vennskap. Utdanning i utlandet er en investering i kompetanse om den internasjonale verden vi lever i, og er som sagt svært ettertraktet og et viktig konkurransefortrinn for Norge. Staten må derfor investere enda mer ressurser i tiltak som gjør det mer attraktivt for dagens unge generasjon å studere i utlandet.

Christine Lysberg studerer finans ved Trondheim Handelshøyskole.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS