Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Forskningsnyheter fra BI: www.bi.no/bizreview/ Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot og på bloggen www.forskningskommunikasjon.com

Utskjelte bedrifter svarer for seg

Seks av sju undersøkte bedrifter som er kritisert for uansvarlig oppførsel, svarer på kritikken når de rapporterer om samfunnsansvar. Den sjuende ignorerer kritikken.

Det er høysesong for årsrapporter i næringslivet. Rapportene handler om mye mer enn tall. Alle norske bedrifter er pålagt å skrive litt om blant annet likestilling, helse, miljø, sikkerhet og arbeidsforhold.

Større bedrifter må i tillegg rapportere om hvordan de tar samfunnsansvar. De må gjøre rede for hvordan de integrerer hensyn til samfunnet i sine forretningsstrategier, i den daglige driften og i relasjonene til sine interessenter.

Bedriftene slipper ikke unna med å fortelle om prinsipper, standarder, rutiner og retningslinjer. De må også gjøre rede for hvordan dette omsettes i handling. De skal også vurdere hvilke resultater de har oppnådd, og hvilke forventninger de har til det videre arbeidet.

Verstinger skriver mest om samfunnsansvar

– Stadig flere bedrifter er opptatt av å opptre samfunnsansvarlig. Samtidig kan vi stadig lese om bedrifter som ikke gjør det, fremholder forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI. Hun er én av to ledere ved BIs Senter for bedriftens samfunnsansvar.

Ifølge Ditlev-Simonsen er mange av de bedriftene som skriver mest om sitt samfunnsansvar, blant verstingene på feltet.

Da er det kanskje ikke så rart at enkelte kan oppfatte bedriftenes bestrebelser for å rapportere samfunnsansvar og bærekraft som markedsføring og ren skjønnmaling.

Kan vi egentlig stole på bedriftenes samfunnsansvarsrapporter? Hvordan rapporterer bedrifter som blir kritisert i mediene for uansvarlig oppførsel? Hvordan svarer de utskjelte bedriftene på kritikken?

De sju utskjelte

Caroline Dale Ditlev-Simonsen har gjennomført en casestudie blant sju utvalgte bedrifter som har det til felles at de har vært heftig kritisert i mediene for å opptre uansvarlig på ulike områder.

BI-forskeren har tatt for seg tre norske bedrifter som opererer internasjonalt: Statoil er kritisert for negative miljøkonsekvenser av oljesandutvinning, Intex for ødeleggelse av økosystemer og Telenor for dårlige arbeidsforhold og barnearbeid blant underleverandører.

I tillegg består utvalget av to svenske bedrifter: Lundin petroleum er kritisert for mulig engasjement i krigen i Sudan, mens Ericsson er kritisert for dårlige arbeidsforhold og barnearbeid blant underleverandører.

De to siste bedriftene som har vært gransket av Ditlev-Simonsen, er brasilianske Vale, som er kritisert for dårlige arbeidsforhold og miljøødeleggelser, og franske Alstom, som har vært kritisert for korrupsjon.

Fire måter å svare på

Ditlev-Simonsen har gjennomført en analyse av hvordan de utskjelte bedriftene forholder seg til kritikken i sin rapportering om samfunnsansvaret året etter den heftigste mediekritikken.

Resultatene presenteres i en forskningsartikkel i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Issues in Social and Environmental Accounting.

Samfunnsansvarsforskeren benytter seg av en modell som skisserer fire ulike strategier for å svare på kritikken:

  • Reaktivt svar. Bedriften omtaler kritikken i sin ikke-finansielle rapportering.
  • Forsvar. Bedriften forsvarer seg mot kritikken.
  • Tar kritikken til følge. Bedriften aksepterer kritikken og lover å forbedre seg.
  • Proaktivt svar. Bedriften aksepterer kritikken og lover å forbedre seg utover det som kan forventes av den.

Studien viser at bedriftene ikke velger seg én av strategiene når de skal svare på kritikken. Enten benytter de seg av alle fire svarstrategiene, eller så svarer de ikke på kritikken i det hele tatt.

Seks av sju lover å skjerpe seg

Seks av de sju undersøkte bedriftene, inkludert alle de tre norske virksomhetene, benytter seg av alle de fire svarstrategiene i sine ikke-finansielle rapporter. Det innebærer at de både omtaler mediekritikken, erkjenner sitt ansvar og lover både å forbedre seg og å gjøre mer enn det som forventes av dem.

Den sjuende bedriften, franske Alstom, skriver pent om sitt samfunnsansvar og nevner ikke den offentlige mediekritikken med så mye som ett ord.

Tre råd til ledere

Caroline Dale Ditlev-Simonsen har med bakgrunn i studien utarbeidet tre praktiske råd til ledere og medarbeidere som er ansvarlige for å rapportere om samfunnsansvar.

  • Vær åpen om utfordringer og dilemmaer bedriften står overfor.
  • Fortell hva bedriften har lært av erfaringene – både positive og negative.
  • Vært kort, konkret og konsis. De som skriver mest, er ikke nødvendigvis de som er mest samfunnsansvarlige.

– Det er ikke noe galt i å erkjenne at det kan være krevende å oppføre seg samfunnsansvarlig. Hvis bedriften er åpen om dilemmaene, viser den vilje til å gjøre mer enn å formidle selvskryt, sier hun.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS