Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr, Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, 1980. Markedssjef i Universitetsforlaget. Informasjonssjef i Den norske Bankforening. Journalist og senere ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport. Sjefredaktør i Bergens Tidende 1991-94, arbeider i dag på desken i samme avis.

Vaktskifte i Magma

Magne Gaasemyr er ansatt som ny redaktør i Magma. Gro Ladegård slutter for å starte egen virksomhet. Det er forskeren som går og pressemannen som kommer. Magma har funnet sin form, men skal aldri slutte å utvikle seg.

- På kort tid har Magma befestet seg som det ledende tidsskriftet innenfor fagfeltet økonomi og ledelse, fastslår Magne Gaasemyr.

Ny og gammel redaktør er ved vaktskiftet skjønt enige om at rekkefølgen dem imellom er blitt riktig. Det var viktig å ha en redaksjonell leder med bakgrunn fra forskning da tidsskriftet skulle etableres og innarbeides som arena for faglig fordypning og debatt. Da var en doktorgrad og et godt kontaktnett innen akademia den beste ballast for Magma-redaktøren.

-Nå er tiden inne for å legge større vekt på leserne, bredden og tilgjengeligheten. Du bør rette blikket mer utover enn det jeg har gjort, sier Ladegård til sin etterfølger.

-I løpet av disse to første årene har du skapt et tidsskrift som er blitt anerkjent og respektert for sin høye faglige standard. Det betyr at Magma er inne i en god sirkel. De beste forskerne, de dyktigste spesialistene og de gode skribentene med faglig innsikt vil se seg tjent med å presentere forskningsresultater, kunnskap og meninger i Magma. Det igjen gjør Magma stadig mer interessant for leserne. Og i neste omgang blir det dermed et enda bedre forum for de faglig dyktige forfatterne. Med min bakgrunn fra presse og informasjonsarbeid kan jeg føre Magma videre og utnytte min kompetanse. Jeg overtar et faglig veletablert blad og skal videreutvikle det, svarer Gaasemyr.

Han tror ikke redaktørskiftet vil innebære store endringer i Magmas etablerte linje, men bekrefter at tilnærmingen nok vil bli litt annerledes: - Min tenkning er mer leserorientert. Mitt spørsmål vil i større grad være hvem som skal lese Magma og det vi presenterer der, sier han.

Magma har et totalopplag på 12 500. Og at det er et tidsskrift som bidrar til langt mer enn bare papirinnsamling, viser leserundersøkelsen som ble gjennomført for et år siden. Sju av ti som mottar Magma, leser samtlige utgaver. Mer enn halvparten bruker en halv time eller mer på hver utgave.

-Etter min mening har Magma fått en form, et innhold og en profil som treffer godt det behovet ledere og spesialister, både i offentlig og privat virksomhet, har for fordypning og faglig oppdatering, sier Gaasemyr.

-Dette er et tidsskrift som i svært liten grad forsøker å forføre sine lesere med tabloide grep. Er det rom for denne formen i vår visuelle medietid?

-Ja, det mener jeg bestemt. I forhold til dagspresse, radio og TV fyller Magma en helt annen funksjon. Alternativene til Magma vil i større grad være bøker, og eventuelt kurs og studier. Her får du ikke hendelsesnyheter, men grunnlag for refleksjon og oppdatering på det du er opptatt av som fagmenneske. Ved å lese Magma holder du deg faglig orientert på en måte som ikke krever altfor mye av din tid, svarer Gaasemyr.

Han understreker at det er ordet som kommunikasjonsverktøy som er det viktigste i Magma, på samme måte som det er det i bøker. - Målet er først og fremst å bringe til torgs de gode faglige tekstene, sier han.

Også i konkurranse med faglitteraturen mener ny og gammel Magma-redaktør at tidsskriftet hevder seg bra.

-Jeg har fulgt med i faglitteraturen gjennom lang tid, og må få lov å si at det utgis mye som er særdeles dårlig. I Magma har vi en faglig kontroll på et helt annet nivå enn den mange bøker underlegges, sier Ladegård.

-Hvilke råd vil du gi Magne Gaasemyr når han overtar?

-Jeg tror dette er en jobb der det er viktig å bevare nysgjerrigheten. Som redaktør må du stadig orientere deg på nye områder. Har du med deg nysgjerrigheten, klarer du lettere å finne de interessante innfallsvinklene, svarer Ladegård. Selv er hun imponert over alle de dyktige fagmenneskene hun har møtt underveis.

-Du ser dem ikke så lett hvis du bare leser aviser. Men det er så mange dyktige mennesker der ute som arbeider alvorlig med å løse oppgavene stadig bedre, sier Ladegård.

Nå forlater hun Magma for å starte eget firma sammen med to andre forskere. De vil tilby rådgivning, formidling og forskning innenfor organisasjon og ledelse.

-Vi regner med å se deg igjen som forfatter i Magma. Det kan leserne glede seg til, sier den nye redaktøren - og har dermed sørget for å få siste ord ved markeringen av dette vaktskiftet.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS