Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Velger arbeidsgivere med sterke merkeidentiteter

Når unge økonomer skal velge arbeidsplass, topper selskaper med sterke merkenavn listen over hvor de helst vil jobbe. Fremtidens talenter stiller store krav til hvor de tilbringer arbeidsdagen, og krever at potensielle arbeidsgivere lykkes i å synliggjøre hva de står for, og hvilke karrieremuligheter de tilbyr.

Det viser den årlige undersøkelsen av hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive for dem som er på vei til å etablerere seg i arbeidslivet, såkalte Young Professionals, som utføres av selskapet Academic Work.

figur

Må jobbe med synlighet

Young Professional Attraction Index (YPAI) tar utgangspunkt i tre faktorer; arbeidsgiverens rykte; hvordan respondentene opplever arbeidsgiverens fremgang i markedet og om kandidatene ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren.

Til sammen 2054 studenter og nyutdannede har svart på spørsmål om hva som er viktig ved valg av arbeidsgiver, hvordan de anser ulike arbeidsgivere og hvor godt de kjenner til arbeidsgiverne.

På årets liste er det flere norske arbeidsgivere enn tidligere.

– Det betyr at norske arbeidstakere har tatt opp kampen mot de internasjonale aktørene, og har arbeidet målrettet med å vise frem hvem de er, hva de står for og hva de tilbyr arbeidstakerne, sa markeds­ansvarlig i Academic Work, Mads Wildhagen, da rapporten ble lansert.

Han tror merkevarebygging av eget selskap er relativt nytt for flertallet av norske arbeidsgivere.

– Synlighet er avgjørende for å sikre seg de beste arbeidstakerne i fremtiden. Kampen om talene i Norge er beintøff. For å tiltrekke deg de arbeidstakerne du ønsker, må du være tydelig i hva som er unikt med selskapet ditt og kommunisere på en troverdig måte. Det er viktig at selskapene arbeider målrettet med dette. Det er et langsiktig arbeid, som aldri helt tar slutt. Og jeg vil også understreke at det er viktig å ta i bruk hele organisasjonen. Employer branding er et felles ansvar, understreker han.

figur

Mads Wildhagen i Academic Work mener aller arbeidsgivere bør har et bevisst forhold til hvordan de profilerer seg overfor potensielle arbeidstakere, såkalt Employer Branding.

Må forstå målgruppen

Skal du bygge merkeidentitet hos målgruppen, må du også forstå hva som er viktig for dem.

– Studenter og unge arbeidstakere i starten av sin karriere får et inntrykk av selskaper gjennom media, sosiale medier og sine egne nettverk. Bedriftene har mye å vinne på å ha et bevisst forhold til hva denne målgruppen ønsker av en arbeidsgiver, sier Mads Wildhagen.

I undersøkelsen kommer det tydelig frem at fremtidens arbeidskraft stiller krav til sine arbeidsplasser.

– Det er viktig at arbeidsgiverne legger til rette for at det skal være gøy å være på jobb. Vi skal jobbe sammen med folk vi liker, og vi skal feire seire sammen med venner. Det er også viktig med et trygt arbeidsmiljø, understreker Wildhagen.

Et tydelig krav er likestilte muligheter for alle, også i tilfeller der det ikke nødvendigvis angår den ansatte selv.

De yngste arbeidstakerne ønsker et arbeidsmiljø der det er likestilling; der alle har like muligheter, også selv om det ikke angår dem selv. Videre er forholdet til bærekraft viktig; de yngste forventer at arbeidsgivere tar samfunnsansvar på alvor; eksempelvis at de bruker underleverandører som kan dokumentere det samme, at reisevirksomhet driver på mest mulig bærekraftig vis og at virksomheten har et avklart forhold til sitt klimaavtrykk.

Balanse mellom arbeid og fritid

Unge arbeidstakere er tydelig opptatt av en god balanse mellom jobb og fritid.

Undersøkelsen viser at de har klare forventninger om å kunne ha en individuelt tilpasset arbeidstid, slik at de kan håndtere ulike deler av livet, sier Julie-Anne Bjørkavåg, consultant manager hos Academic Work.

Målgruppen har også tydelige forventninger om å få tilbakemeldinger på jobben de gjør.

– Young Professionals har tydelige forventninger om tilbakemelding. Tilbakemelding er et svært viktig verktøy for videreutvikling, sier Bjørkavåg, som anbefaler arbeidsgivere å etablere en forventningsavklaring med denne arbeidstakergruppen: Hvilken tilbakemelding trenger de for å være motivert?

– Gir man feedback for sent, mister det funksjonen. Viktig å sikre at tilbakemeldingen kommer fra riktig person.

Skal du holde på denne gruppen av arbeidstakere må du også tydeliggjøre hva de kan forvente i sin karriereplan:

– Denne gruppen arbeidstakere er opptatt av karriereutvikling. De forventer at du som arbeidsgiver signaliserer hva som er de neste stegene, og ikke må bytte arbeidsgiver for å sikre at karrieren utvikler seg.

Her er listen over de mest attraktive arbeidsgiverne for unge med økonomi-bakgrunn:

  • Google
  • Apple
  • Finn.no
  • NRK
  • Visma
  • Sparebank 1
  • AVINOR
  • Microsoft
  • Yara
  • PwC

PwC topper for øvrig også listen over de revisjons­sel­skapene som skårer høyest hos de unge på vei ut i arbeidslivet, med Deloitte og KPMG på plassene bak.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS