Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Vellykket avslutning av Econas 75-årsjubileum

God stemning, stolte økonomer og solid program oppsummerer Econas jubileumskonferanse som ble arrangert på Oslo Plaza 19. november.

600 medlemmer og gjester hadde tatt turen for å få med seg avslutningen på jubileumsåret som har blitt markert Norge rundt.

Økonomen har betydd og betyr mye

Tema for konferansen var Overskudd til å skape, og økonomens rolle i verdiskapingen ble løftet frem av flere. Victor D. Norman dro frem at et godt mikroøkonomisk fundament er helt sentralt for samfunnet, og at økonomer på denne måten har vært med og formet samfunnet nedenfra.

Finansminister Siv Jensen trakk i sin hilsen frem at økonomer har betydd og betyr mye for ut­vik­lin­gen i Norge. Økonomens rolle er å foreta et valg mellom alternativer. Hun sa også at det ikke er mange 75-åringer som kan se tilbake på en så turbulent oppvekst og rivende ut­vik­ling som Econa.

Ny rapport viser mulig forskerkrise

Econa la frem en ny rapport som viser at det er en mulig forskerkrise innen økonomiske og administrative fag. Økonomene vil heller bli ledere enn å jobbe i akademia. Hvem skal undervise de fremtidige studentene, spurte administrerende direktør Tom Bolstad i Econa i sitt innlegg.

Mangfold blant økonomer

Økonomer er en mangfoldig faggruppe, og Victor D. Norman gjorde et poeng av dette:

– Den typiske Econa-økonom er ikke som andre økonomer. Den typiske Econa-økonomen driver med ledelse, kundevirksomhet, forfatterskap og så videre. Noen jobber til og med med økonomi.

Norman mente at det er dømt til å gå galt med kreative økonomer, men at det er viktig at det finnes økonomer som også er kreative, men som da legger økonomrollen til side. Her trakk han frem eksempler blant sine mange tidligere studenter, deriblant Helge Lund.

Vi går en usikker fremtid i møte

Flere foredragsholdere tok opp at vi er på vei inn i krevende og mer usikre tider, som fordrer store omstillinger for Norge.

Siv Jensen kom med et budskap om at vi nærmer oss et peaking point – punktet hvor ting snur eller endrer seg. Hun mente at vi nå må bruke tid på å se lengre inn i fremtiden, for å være mest mulig forberedt på omstillingen. Et eksempel på hvordan Finansdepartementet arbeider med dette, er gjennom et utvalg som skal se på muligheten for flerårig budsjettering og skille mellom drift og investering i statsbudsjettet.

Direktør David Brown ved London Business School trakk frem at en tredjedel av alle som fødes i Storbritannia i år kommer til å leve til de er 100 år. Dette vil medføre en fullstendig endring av livsstil.

Professor Pankaj Ghemawat ved IESE Business School i Barcelona holdt et foredrag med tittelen Developing Norway. Han fremholdt at Norge ligger dårlig an når det kommer til handel, særlig når man trekker fra oljen. Olje og gass gjør opp en større andel av norsk eksport i 2012 enn i 1990, noe han mente var en bekymringsverdig ut­vik­ling.

Ghemawat stilte også spørsmål ved om Norge utvikler den riktige menneskelige kapitalen. Viktige faktorer for å sjekke dette er PISA-resultater, universitetsrankinger, penger brukt på forsk­ning og utdanning, antall gründerbedrifter og antall ferdigutdannede studenter innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Generelt mente han at Norge kom relativt dårlig ut. Norge scorer lavt på PISA-undersøkelsene og universitetsrankinger, og vi har et lavere antall gründerbedrifter enn mange andre land.

På slutten stilte Ghemawat noen utfordrende spørsmål til oss nordmenn:

– Hvis nordmenn ønsker å fortsette å være et av de rikeste landene i verden, gjør man nok for å få dette til? Hvordan kan Norge og den norske arbeideren gjenoppfinne seg selv i en verden der oljen ikke kan være en støtdemper for alt som skjer?

Film og kantate til 75-åringen

På jubileumskonferansen ble en ny film vist for første gang. Filmen viser hvordan økonomer bidrar til verdiskaping og har vært sentrale i den økonomiske ut­vik­lin­gen i Norge. Denne ligger tilgjengelig for alle på econa.no.

Dagen ble avsluttet av Svæveru’ All Boys som sang en egenkomponert kantate til Econa. Da kunne tårene skimtes i øyekroken til flere i salen.

figur

Styreleder Tom O. Kleppestø i Econa åpnet jubileumskonferansen

figur

Finansminister Siv Jensen

figur

Professor Pankaj Ghemawat ved IESE Business School

figur

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO i samtale med administrerende direktør Tom Bolstad i Econa

figur

Konferansier Haddy N’jie

figur

Professor Alexander Cappelen ved NHH


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS