Magma topp logo Til forsiden Econa

Verdien av å (kunne) stenge

figur-authorfigur-authorfigur-author

Sammendrag

Verdsetting av fysiske eiendeler ved hjelp av diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer tilhører barnelærdommen for siviløkonomer. Denne metoden har imidlertid en stor svakhet: Det forutsettes at eieren ikke er i stand til å gjøre valg underveis. Denne artikkelen illustrerer verdien av en viktig valgmulighet, nemlig valget av å åpne eller stenge en fabrikk. For å si noe om verdien av denne fleksibiliteten brukes en simuleringsbasert metode for prising av kompliserte opsjoner. Vi finner at verdien kan være betydelig, spesielt dersom lønnsomheten i utgangspunktet er marginal.

Klikk her for å laste ned artikkelen "Verdien av å (kunne) stenge"

 • 7: Se f.eks. Dagens Næringsliv 1.–3. mai, 24. mai, 14. juni og 12. juli 2016.
 • 8: Noe som ikke skal forstås slik at det er 61 prosent sjanse for at smelteverket vil være i drift. Dette fordi vi bruker såkalte risikojusterte sannsynligheter som beskrevet i kapittel 3.
 • Bardou, O. mfl. (2009). Optimal quantization for the pricing of swing options. Applied Mathematical Finance, 16(2), 183–217.
 • Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654.
 • Boyle, P.P. (1977). Options: A Monte Carlo Approach. Journal of Financial Economics 4(3), 323–338.
 • Brennan, M.J., & Schwartz, E.S. (1985). Evaluating natural resource investments. Journal of Business, 58(2), 135–157.
 • Carmona, R., & Ludkovski, M. (2008). Pricing asset scheduling flexibility using optimal switching. Applied Mathematical Finance, 15(5–6), 405–447.
 • Carmona, R., & Ludkovski, M. (2010). Valuation of energy storage: an optimal switching approach. Quantitative Finance, 10(4), 359–374.
 • Dixit, A.K., & Pindyck, R.S. (1994). Investment under uncertainty. Princeton: Princeton University Press.
 • Hull, J.C. (2012). Options, futures, and other derivatives. Boston: Prentice Hall.
 • Jaillet, P. mfl. (2004). Valuation of commodity-based swing options. Management Science, 50(7), 909–921.
 • Kaldestad, Y., & Møller, B. (2016). Verdivurdering. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Lempa, J. (2014). Mathematics of Swing Options: A Survey. Quantitative Energy Finance, (Redigert av Fred Espen Benth, Valery A. Kholodnyi og Peter Laurence), New York: Springer, 115–133.
 • Longstaff, F.A., & Schwartz, E.S. (2001). Valuing American options by simulation: a simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113–147.
 • Meinshausen, N., & Hambly, B.M. (2004). Monte Carlo methods for the valuation of multiple-exercise options. Mathematical Finance, 14(4), 557–583.
 • Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141–183.
 • Stewart, I. (2012). In Pursuit of the Unknown: 17 Equations That Changed the World. New York: Basic Books.
 • Wilhelm, M., & Winter, C. (2008). Finite element valuation of swing options. Journal of Computational Finance, 11(3), 107.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS