Magma topp logo Til forsiden Econa

Verdien av å (kunne) stenge

figur-authorfigur-authorfigur-author

Sammendrag

Verdsetting av fysiske eiendeler ved hjelp av diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer tilhører barnelærdommen for siviløkonomer. Denne metoden har imidlertid en stor svakhet: Det forutsettes at eieren ikke er i stand til å gjøre valg underveis. Denne artikkelen illustrerer verdien av en viktig valgmulighet, nemlig valget av å åpne eller stenge en fabrikk. For å si noe om verdien av denne fleksibiliteten brukes en simuleringsbasert metode for prising av kompliserte opsjoner. Vi finner at verdien kan være betydelig, spesielt dersom lønnsomheten i utgangspunktet er marginal.

Klikk her for å laste ned artikkelen "Verdien av å (kunne) stenge"

 • 7: Se f.eks. Dagens Næringsliv 1.–3. mai, 24. mai, 14. juni og 12. juli 2016.
 • 8: Noe som ikke skal forstås slik at det er 61 prosent sjanse for at smelteverket vil være i drift. Dette fordi vi bruker såkalte risikojusterte sannsynligheter som beskrevet i kapittel 3.
 • Bardou, O. mfl. (2009). Optimal quantization for the pricing of swing options. Applied Mathematical Finance, 16(2), 183–217.
 • Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654.
 • Boyle, P.P. (1977). Options: A Monte Carlo Approach. Journal of Financial Economics 4(3), 323–338.
 • Brennan, M.J., & Schwartz, E.S. (1985). Evaluating natural resource investments. Journal of Business, 58(2), 135–157.
 • Carmona, R., & Ludkovski, M. (2008). Pricing asset scheduling flexibility using optimal switching. Applied Mathematical Finance, 15(5–6), 405–447.
 • Carmona, R., & Ludkovski, M. (2010). Valuation of energy storage: an optimal switching approach. Quantitative Finance, 10(4), 359–374.
 • Dixit, A.K., & Pindyck, R.S. (1994). Investment under uncertainty. Princeton: Princeton University Press.
 • Hull, J.C. (2012). Options, futures, and other derivatives. Boston: Prentice Hall.
 • Jaillet, P. mfl. (2004). Valuation of commodity-based swing options. Management Science, 50(7), 909–921.
 • Kaldestad, Y., & Møller, B. (2016). Verdivurdering. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Lempa, J. (2014). Mathematics of Swing Options: A Survey. Quantitative Energy Finance, (Redigert av Fred Espen Benth, Valery A. Kholodnyi og Peter Laurence), New York: Springer, 115–133.
 • Longstaff, F.A., & Schwartz, E.S. (2001). Valuing American options by simulation: a simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113–147.
 • Meinshausen, N., & Hambly, B.M. (2004). Monte Carlo methods for the valuation of multiple-exercise options. Mathematical Finance, 14(4), 557–583.
 • Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141–183.
 • Stewart, I. (2012). In Pursuit of the Unknown: 17 Equations That Changed the World. New York: Basic Books.
 • Wilhelm, M., & Winter, C. (2008). Finite element valuation of swing options. Journal of Computational Finance, 11(3), 107.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS