Magma topp logo Til forsiden Econa

Verdien av å stille som mentor

figur-authorfigur

Berit Bjerknes ser på mentorrelasjonen med Safaa Albattrawi som gjensidig læring med stort utbytte for begge parter. Foto: Per-Jan Brekke.

I dagens arbeidsliv har en stor andel ansatte solid kunnskap gjennom høy og lang utdanning – kunnskap som er vel dokumentert i CV og LinkedIn-profil. Men hvordan står det til med den kompetansen som ikke er fullt så opplagt og tilgjengelig – nemlig innsikt og skjønn?

Innsikt og skjønn er i mange tilfeller avgjørende kunnskap for å ta gode beslutninger rundt krevende utfordringer. Det er egenskaper vi normalt kun kan tilegne oss gjennom erfaring og tiden som går.

Mange som har oppnådd suksess i livet – i idrett eller business – har hatt gode trenere eller mentorer underveis. De har valgt å være åpne for veiledning, bli bevisst egne styrker og egenskaper, og de har tålt å bli pirket i. De har tatt imot hjelp fra en mer erfaren person for å jobbe med egen utvikling. Noen har mentorer hele livet og støtter seg på nye mentorer ut fra hvor de er i karrieren sin – noen som utfordrer og har den erfaringen de trenger i den fasen de er i.

En mentor kan gjøre en stor forskjell for en dyktig medarbeider som virksomheten ønsker å utvikle. Mange høyskoler og virksomheter har egne mentorprogram. Econa tilbyr mentorprogram til sine medlemmer. Faktum er at det er den den eldste formen for lærings-/utviklingsprosess satt i system og etablert mange steder i det norske arbeidslivet de senere år.

Hva er en mentor?

En mentor har erfaring, integritet og innflytelse i sitt miljø, og fungerer som veileder og samtalepartner for en person som ønsker jobb- og karriereutvikling. Møtene skal bære preg av gjensidig læring, erfarings­utveksling, nettverksbygging og synliggjøring av kompetanse.

Hva kreves av en mentor?

Det kan være ulike kriterier og kvalifikasjoner som etterspørres i de ulike mentorprogrammene, men generelt sett er det viktig med relevant arbeidslivserfaring. En mentor må være åpen, inkluderende, imøtekommende, faglig nysgjerrig og kunne kommunisere. En mentor må ha mulighet til å sette av tid uten kompensasjon og være villig til å dele erfaringer og nettverket sitt.

Dette sier mentorene om eget utbytte

  1. meningsfylt å spille andre gode, dele erfaring og kunnskap
  2. inspirerende med personer som er motivert for å utvikle seg
  3. ledelse fra en ny vinkel, utvikler egne lederferdigheter
  4. utvidet horisont, innsikt i hvordan unge mennesker tenker
  5. ny læring: en person født etter 1980 (millennials), er født «online»
  6. får anerkjennelse for sine mentorferdigheter

Gjennom samtaler og sparring med mentor har mange tatt kvantesprang i egen utvikling, mestring og prestasjoner og skapt stor verdi for seg selv og sin arbeidsgiver.

Dersom dette treffer deg i hjertet: Still deg til disposisjon som mentor, og gjør en forskjell i noens liv!

https://www.magma.no/-pa-tide-a-fa-deg-en-mentor

  • 1: Ref. undersøkelse i mentorprogrammet for bachelorstudenter på Universitetet i Sørøst-Norge 2018–19.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS