Magma topp logo Til forsiden Econa

Vibeke Heidenreich

Vibeke Heidenreich er sosiolog fra Universitetet i Oslo og har økonomiutdannelse fra universitetet i Fribourg i Sveits. Hun er ansatt som stipendiat på Institutt for samfunnsforskning, på et doktorgradsprosjekt i sosiologi om rekruttering av kvinner til styrer i ASA-selskapene. Heidenreich har også egen erfaring fra styrearbeid i privat sektor.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS