Magma topp logo Til forsiden Econa

Vidar Top

Vidar Top er forsker i VitalSmarts og har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Han er rådgiver for flere Fortune500 selskaper i Europa og er forfatter av fagbøker med fokus på resultatforskning. Han er i dag engasjert i aksjonsforskning innen redusert sykefravær.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS