Magma topp logo Til forsiden Econa

Espen Bolghaug

Vil få nordmenn til å jobbe mer

Regjeringen har nettopp sluppet sin perspektivmelding om den langsiktige tilstanden til norsk økonomi. Statssekretær Hilde Singsaas kom til NHH med klar beskjed om at skal velferdsstaten opprettholdes bør vi alle jobbe mer.

Samme dag som Finans Norge (FNO) gikk ut med tall som sier at de eldre her til lands ikke har sett lysere på økonomien siden før finanskrisen, var statssekretær Hilde Singsaas (AP) på NHH og Institutt for samfunnsøkonomi for å snakke om de langsiktige utfordringene for norsk økonomi.

Hun hadde ikke oppløftende nyheter for den yngre generasjonen. For mens de eldre har vært med på en eventyrlig velstandsøkning de siste årene ser det ut til at de neste generasjonene må arbeide mer.

Overvurdert rikdom

– Vi kan ikke fortsette slik vi gjør nå, det er ikke bærekraftig, er statssekretærens klare budskap.

Hilde Singsaas, en av finansminister Sigbjørn Johnsens nærmeste medarbeidere, møter Paraplyen kort tid før hun skal snakke om regjeringens ferske perspektivmelding som kom ut i begynnelsen av februar. Hun snakker om hvorfor flere nordmenn må ut i arbeid, og at de som allerede har jobb må jobbe mer.

– Overvurderer nordmenn hvor stor oljerikdommen faktisk er?

– Jeg tror nok veldig mange dessverre gjør det. Der har vi i Finansdepartementet en stor pedagogisk utfordring foran oss, svarer hun.

Problemet er en aldrende befolkning og en velferdsstat som eser ut. Løsningen, er i følge Finansdepartementet, at vi alle bidrar litt mer gjennom å jobbe mer. Trusselen mot det hele er at oljeprisen skal falle.

– Vi må bli mindre avhengig av oljen. Vi har vært heldig med at vi har så store naturressurser, men i lengden må vi huske at det er arbeidskraften som er vår viktigste ressurs, sier statssekretæren.

Kombinere uføretrygd og arbeid

Dersom ting fortsetter slik de gjør i dag, vil man i 2060 måtte øke skattenivået med seks prosent for å dekke inn underskuddene på statsbudsjettet. Med dagens statsbudsjett vil det tilsi 140 milliarder kroner.

– Hadde vi i Norge jobbet like mye som man gjør i Sverige, ville dagens situasjon vært bærekraftig også etter 2060 slik det ser ut i dag, fortsetter hun.

Singsaas peker på flere tiltak for å motivere til flere arbeidstimer blant nordmenn. Det nye pensjonssystemet skal motivere flere til å stå lengre i arbeidslivet, samtidig mener hun det må bli lettere å kombinere arbeid med uføretrygd.

– Sykefraværet må ned

Akkurat det siste er hva NHH-forskere tidligere har slått et slag for i media. Både Øystein Thøgersen og Victor D. Norman har pekt på at det finnes mange som kun kan jobbe deltid, men som ikke finner det lønnsomt siden det finnes strenge regler for hvor mye man kan tjene når man mottar trygd.

– Vi må tillate de som bare kan jobbe deltid å tjene mer samtidig som de mottar trygd, men vi må også jobbe hardt med å få ned sykefraværet. En sykemelding er ofte porten ut av arbeidslivet, mener statssekretæren.

Hun mener at det i årene som kommer vil bli viktig at NHH-forskere fortsetter å engasjere seg i samfunnsdebatten med et kritisk blikk.

– Vi trenger innsikten som finnes her på høyskolen fremover, avslutter hun.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS