Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Vil forebygge meningmanns √łkonomiske kriser

Økonomiformidlingen NHH

Vil forebygge meningmanns økonomiske kriser

Etter modell fra juristenes hjelpetjenester vil NHH-studenter nå gi økonomiråd til privatpersoner. Økonomiformidlingen har studentansatte rådgivere, og målet er både å hjelpe folk ut av vanskelige situasjoner, og å forebygge økonomiske kriser.

Med til sammen ti rådgivere tilbyr vi privatøkonomiske råd, med mål om å hjelpe folk ut av vanskelige situasjoner. Men vi tenker også at vi skal arbeide forebyggende. Vi mener det er stort behov for kunnskap om økonomi, og håper at vi kan bidra med kunnskap i skolen eller på andre arenaer for unge, sier Asbjørn Dyrnes Ræder, som er leder for Økonomiformidlingen.

Kurset fra offentlige institusjoner

Prosjektet er inspirert av arbeidet som i mange år har vært utført av jus-studenter, gjennom blant annet Jusformidingen og Juss-buss. Ett av studentforeningsstyrene på NHH, Kjernestyret, gikk til valg med mål om å lage et tilsvarende prosjekt for økonomisk rådgiving. Etter en fase med utredning og planlegging, ble Økonomiformidlingen lansert 5. september i år. Økonomiformidlingen er nå et underutvalg i studentforeningen, og er bygget på frivilling innsats fra studentene.

Med seg i styret har Dyrnes Ræder fire andre, som sammen skal lede øvrige ti studenter, som er engasjert som rådgivere. De fleste av dem har tatt et masterkurs i privatøkonomi som tilbys på NHH, og alle prosjektdeltakerne har også blitt kurset fra NAV, Skatteetaten, banker og andre institusjoner, som ellers arbeider innenfor dette feltet.

– Vi har fått god respons fra institusjoner som arbeider med de samme problemstillingene, som har stilt opp og gitt oss råd og økte kunnskaper. Denne responsen har styrket oss i overbevisningen om at det er et behov for råd og kunnskap om privatøkonomi, sier nestleder Kristina Borge.

– Hvor omfattende råd kan dere gi?

– Vi har noen klare begrensninger; blant annet er råd om investeringer konsesjonsbelagt, så det kan vi ikke gi. Men de undersøkelsene vi har gjort tyder på at det er stor etterspørsel etter gjeldsrådgiving. Naturlig nok venter vi også periodevis stor etterspørsel etter råd knyttet til selvangivelsen, og vi tror også at problemstillinger rundt kredittkort vil komme hyppig opp, oppsummerer de fem i styret.

Gratis rådgiving

Kartleggingsfasen har overbevist dem om at behovet er stort.

– Det mangler ofte basale kunnskaper om økonomi; vårt mål er å fylle dette kunnskapsgapet. Så håper vi også at dørstokkmilen kan være litt lavere når de kontakter oss, når vi ikke er en offentlig institusjon, og ikke påfører klientene ytterligere økonomiske belastninger, gjennom høye honorarer.

Alle råd er nemlig gratis, og ressurser tildeles basert på «først til møllen»-prinsippet.

– Vi tar i mot både henvendelser på telefon og e-post. Vi tror at mange svar kan gis ganske raskt; enten på e-post eller telefon. Men når det gjelder mer kompliserte saker mener vi det er viktig å møte folk personlig, så vi har også kontortid tre dager i uken, forteller Dyrnes Ræder, som beskriver et korps av rådgivere som er svært motiverte for å ta fatt på jobben.

– Generelt har vel økonomistudenter større interesse for økonomi enn vanlig. I tillegg har vi rekruttert rådgivere med særlig interesse for dette området, som føler personlig engasjement. Jeg tror at økonomiutdanningen ofte kan føles teoretisk, og at dette arbeidet føles som en god måte å få praktisk erfaring på, sier han.

Komplekst problemområde

Men rådgiverne er også bevisste på hvilket ansvar det medfører å gi råd.

– Vi er også forberedte på at økonomiske problemer ofte kommer sammen med andre problemer og livsutfordringer. Her har vi fått mange gode råd fra andre offentlige institusjoner, og vi har blitt bevisstgjort på hva som er våre ansvarsområder, og hvor vi kan henvise dem som trenger hjelp og bistand vi ikke kan gi dem.

Econa følger prosjektet med interesse, og er enig i at behovet forkunnskap om privatøkonomi er stort.

– Det er flott med studenter som engasjerer seg og bruker sin interesse for økonomi til å hjelpe andre. Det finnes et stort udekket behov for økonomisk rådgivning i en hverdag som blir mer og mer kompleks for mange. Jeg er også sikker på at de studentene som tar denne utfordringen, vil få mye tilbake, ikke minst menneskekunnskap og innsyn i vanlige folks hverdag. De vil nok møte mange takknemlige mennesker, sier administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, som ønsker prosjektet en god start.m

figur

Økonomi er viktig for alle, men vi vet også at det også kan være vanskelig å snakke med andre om din egen økonomi. Derfor tilbyr vi rådgiving på flere måter; både gjennom personlige møter med en rådgiver, e-post, blogg, telefon, nettsiden og sosiale medier, sier de femten studentene som gir råd hos Økonomiformidlingen.

Foto: Daniel Bernstein


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS