Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1605_forening-30_img_025

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Ville etter dyre lån

Hvorfor velger stadig flere nordmenn lån med opptil 25 prosent rente når boliglånsrenten er på kun et par prosent?

En indikasjon finner vi i en spørreundersøkelse Econa nylig fikk gjennomført. Den viste at det er

  • betydelige kunnskapshull i befolkningen når det gjelder personlig økonomi,
  • sammenheng mellom kunnskapsmangel og økonomiske problemer, og
  • utbredt misnøye med økonomiundervisningen i skolen.

Undersøkelsen viser altså at det er sammenheng mellom det å svare feil på kunnskapsspørsmål, for eksempel lånerenter, og privatøkonomiske problemer.

Samtidig vokser markedet for forbrukslån kraftig, og langt raskere enn det generelle utlånsmarkedet, ifølge tall fra Finanstilsynet.

Det har ført til at banker som fokuserer på forbrukslån, er det heteste av det hete blant investorene. I vår ble en slik bank, Bank Norwegian, børsnotert. Banken begynte som en avlegger av flyvirksomheten, men da den ble børsnotert, ble den faktisk høyere verdsatt enn flyselskapet.

Også andre banker i samme segment verdsettes høyt av investorene. Begrunnelsen, slik Dagens Næringslivs børskommentator formulerte det for en tid siden, er klar: «Nordmenn er helt ville etter usikrede forbrukslån.»

For all del: Forbrukslån har sin plass i bankenes produktportefølje. I gitte situasjoner kan det være fornuftig å ta et kortsiktig lån selv om renten er høy. Hvis du for eksempel trenger en bil for å komme på jobb, er det veldig dumt å miste jobben fordi du ikke har penger til å reparere bilen.

Problemet er at slike kortsiktige lån har en tendens til å bli langsiktige. En kortsiktig løsning blir et langsiktig problem. Og dette rammer spesielt mennesker som i utgangspunktet ikke har den mest robuste økonomien og som for eksempel ikke har mulighet til å låne (mer) med pant i bolig.

Vår undersøkelse indikerer altså at økonomiproblemer ikke nødvendigvis bare skyldes dårlig selvdisiplin, men at det også er et element av kunnskapsmangel, eller i det minste manglende bevissthet.

Det leder meg til den tredje hovedkonklusjonen fra undersøkelsen: en utbredt misnøye med økonomiundervisningen i skolen. Så lite som 10 prosent av befolkningen mener at opplæringen innen personlig økonomi er bra eller svært bra.

Derfor har Econa, under prosjektnavnet Økonomiglede, nå begynt å arbeide med et opplegg hvor Econa-medlemmer tilbyr sin kompetanse til elever i ungdomsskolen. Vi håper å synliggjøre betydningen av økonomikompetanse. Alt tyder på at behovet er der.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS