Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1505_aktuelt-10_img_002

magma1505_aktuelt-10_img_003

magma@fagbokforlaget.no

«Where you stand depends on what you learned»

Mens mange begeistres over de nye mulighetene som stadig sterkere globalisering skaper, er ikke alle like forført over at verden stadig blir mindre. For hver ny internasjonal handelsavtale eller politisk samarbeidsavtale som forhandles frem, finnes det motkrefter og protestaksjoner som maner til kamp. Det finnes selvsagt fasetter i argumentene mot ulike former for globalisering. Men i stor grad handler denne ofte ideologiske motstanden mot økt globalisering om hvorvidt konsekvensene av økt samhandling i verden forsterker det som er en allerede skjev fordeling av verdier. De mest radikale taler for å forsøke å bremse, eller endatil stanse, globaliseringsprosessen.

Blant forskere og kommentatorer brukes ofte begrep som «tsunami» eller «snøskred» når begrepet globalisering skal beskrives. Begrepene er relevante fordi de beskriver fenomener som er så overveldende at vi forholde oss til dem, enten vi vil eller ikke. Men de er også gode begreper fordi de beskriver fenomener som ikke lar seg stanse.

For er det i det hele tatt er mulig å stanse en så overveldende kraft som det globalisering er? Og selv om det er slik at globaliseringen er som en tsunami, som ikke kan stanses, er det automatikk i at vi motstandsløse må la oss oversvømme?

Når vi forstår hva som skjer; hva som er drivere og konsekvenser av en prosess, kan vi påvirke eller endre retning for det som skjer. Gjennom ulike former for politikk og regulering kan vi tilpasse oss eller skape motkrefter, og utnytte prosesser til å skape muligheter.

Men nettopp fordi globalisering er en så mektig kraft, fører den løpende til store endringer, både for enkeltland og for den globale økonomien som en helhet. Det betyr at vi trenger et oppdatert og ferskt kunnskapsgrunnlag for å kunne forstå, og deretter agere. I dette nummeret av Magma har vi derfor utfordret norske forskere til å gi oss oppdaterte bilder på hvilke endringer har vi sett, og hva vi kan vente oss fremover. Dette blikket på stoda i Norge og verden gir grunnlag for å si noe hvilken økonomisk politikk som skal føres i et lite land som Norge, og hva som er vårt lands plass i det globale puslespillet.

Så hva mener du om globalisering? «Where you stand depends on where you sit», formulerte den amerikanske byråkraten Rufus Miles på 40-tallet i «Mile’s Law». En lett omskrevet versjon av det er Magmas lov: «Where you stand depends on what you learned».


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS