Magma topp logo Til forsiden Econa

Yngvil T. Castberg

Yngvil T. Castberg er datahøgskolekandidat fra DPH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun er konsulent hos Coopers & Lybrand Consulting. Hun er fagansvarlig for costing i Coopers & Lybrand i Norge, og timeforeleser ved Handelshøyskolen BI.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS