Banner top Til forsiden Econa
Article image

MAGMA NR2 2017

Organisasjon og ledelse

Tema for Magma 0211 er organisasjon og ledelse. Les om hvordan mediebransjen møter digitalisering og forretningsmodeller som på kort tid har blitt snudd på hodet. Sjefsredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, er intervjuet om  hvorfor han ser lyst på papiravisenes fremtid, selv om de fysiske produktegenskapene endres, og fremtidens aviser vil bruke mindre papir.


Les mer
Article image

MAGMA NR1 2017

Regnskap og skatt

Regnskapsbransjen forventer høy endringstakt i årene fremover. Arbeidet med å legge frem ny regnskapslov, aksjelov og regnskapsførerlov pågår nå. En felles og overordnet konklusjonen er at den nye lovgivingen medfører en effektivisering og modernisering. 


Les mer
Article image

MAGMA NR8 2016

Markedsføring

Markedsføring er en god miks av kunnskap og intuisjon, det er komplekst og intellektuelt. Likevel er måling av markedsføringens suksess og feiltrinn vanskelig å måle. Man må likevel våge for å vinne, og i dette nummeret får vi vite mer om hvordan vi kan våge og øke sjansene våre for å vinne


Les mer
Article image

MAGMA NR7 2016

Innovasjon

Innovasjon handler ikke kun om gründerskap og høy risiko for de involverte. For å overleve må også større bedrifter tenke nytt og satse på fremtiden. I dette Magma får vi siste nytt fra Senter for tjenesteinnovasjon på NHH, som blant annet viser at forskning, næringsliv og myndigheter må fortsette å satse sammen for å gå fremtiden lyst i møte.


Les mer
Article image

MAGMA NR6 2016

Folkefinansiering

Økonomene tar de gode ideene til markedet. Hvordan de gjør dette kan være så mangt. I siste nummer av Magma tar vi for oss folkefinansiering; hva er det, hvordan brukes det og hvordan passer det inn i et marked som blir stadig mer digitalt og elektronisk?


Les mer
Article image

MAGMA NR5 2016

Styrearbeid

Denne utgaven av Magma har tema styrearbeid. En særlig viktig rolle, og en rolle det har vært mye fokus på de siste årene. Det har vært fokusert på alt fra andelen kvinner i styrerom, kompetanse, honorar og ikke minst rollen til styrer med tanke på å vurdere risiko. Dette så vi sist under Panama Papers da spesielt styret i DNB ble sentrale i hvor mye de visste, og hvor mye de burde vite. Dette nummeret tar for seg mange av momentene jeg har nevnt ovenfor, og her er det mange spennende artikler som kan gi grobunn for gode refleksjoner og diskusjoner.


Les mer
Article image

MAGMA NR4 2016

Kriseledelse

Nytt Magma er ute, og denne gangen tar vi for oss noe så alvorlig som kriseledelse. Ledelse i medgang er viktig, men enda viktigere er ledelse i motgang og i kriser. For det krever en god leder å håndtere at noen av dine ansatte kommer til deg med en bekymring så stor at den kan karakteriseres som et varsel. Dette nummeret av Magma gir deg mer innsikt i begrepet kriseledelse, og hva det betyr i ulike situasjoner.


Les mer
Article image

MAGMA NR3 2016

Arbeidskraftressursen

Dette Magma er et must for deg som er interessert i arbeidslivet og mulighetene og utfordringene vi nå står overfor. Hva fremtidens arbeidsliv vil bringe vet ingen, men at det vil bli store endringer er sikkert. Teknologien har gjort sitt store inntog på arbeidsplassen, og med den kommer en større grad av automatisering og kanskje også robotisering. Hva betyr det for din arbeidsplass, for rekrutteringen og for samfunnet?


Les mer
Article image

MAGMA NR2 2016

Organisasjonsutvikling

I Magma nr 2-16 handler det om Norsk organisasjons- og ledelsesforskning gjennom tidene. Dette er interessant sett i lys av hva mange mener er den “fjerde” revolusjonen, nemlig digitalisering og store endringer i hvordan organisasjoner og bedrifter vil se ut i fremtiden. Da er det viktig å vite noe om hvordan dette har utviklet seg historisk.


Les mer
Article image

MAGMA NR1 2016

Flaggskipets kaptein

Frøystein Gjesdal (65) kapret rektorstillingen ved Norges Handelshøyskole etter en intens valgkamp i 2013. – Vi ser for oss å ha en rolle som nasjonalt flaggskip innenfor vårt fagområde i Norge, sier han. Nå øker konkurransen.


Les mer
Article image

MAGMA NR1 2016

God regnskapskikk kan forsvinne?

Benytt anledningen til å lese deg opp på den eventuelle nye reformen som kan bli innført. For uansett detaljene i endelig utfall og lovens ikrafttredelsestidspunkt; endringene kommer til å føre til et betydelig behov for ny kunnskap hos svært mange.


Les mer
Article image

MAGMA NR6 2015

Den kreative professoren

Som liten gutt kjedet han seg på skolen. Det ga opphavet til en del «hyss». – I voksen alder har jeg fått utløp for mitt ønske om å eksperimentere med omgivelsene gjennom forskningen, sier etikkprofessor Knut Oddvar Johannessen Ims (64).


Les mer
Article image

MAGMA NR4 2015

Youtube best blant sosiale medier

Youtube er på topp blant sosiale medier, mens Facebook ikke helt klarer å begeistre.


Les mer
Article image

MAGMA NR6 2014

Turbulens i stor høyde

Det er seks år siden verdens finansmarkeder klappet sammen og verdensøkonomien falt utfor stupet. Krisen som fulgte, er ennå ikke over. Veksten i verdensøkonomien som helhet er langt svakere og mer ujevn enn før; i deler av den gamle verden (med eurosonen som det klareste eksemplet) har den helt uteblitt siden 2007, og selv i de fremvoksende økonomiene i Asia og Latin-Amerika er veksttallene nå så lave at de før krisen ville blitt omtalt i dommedagstermer. Klare tegn på ny, kraftig oppgang glimrer med sitt fravær.


Les mer
Article image

MAGMA NR2 2014

Hokus – Pokus – Fokus

I samtaler mellom to personer vil oppmerksomheten vanligvis rette seg mot innholdet i hva som formidles. Gode veiledningssamtaler krever noe mer enn det. Som veileder er det viktig at man ikke kun er oppmerksom på hva som sies, men også på hvordan det sies.


Les mer
Article image

MAGMA NR6 2014

Vi kjøper produkter fra land vi elsker

Noen simpelthen «elsker» Italia. Andre legger ikke skjul på at de er frankofile. Det finnes også de som har lagt sin elsk på Amerika, mens andre føler en sterk motvilje mot det samme landet.t.


Les mer
Article image

MAGMA NR6 2014

Humankapital og omstilling?

Det er lite kontroversielt å hevde at vi står overfor store omstillinger i norsk økonomi. Ikke bare kommer oljeproduksjonen til å fases ut de neste tiårene – selv om levetiden stadig forlenges – men økt konkurranse fra lavkostland som Kina og økt teknologisk endring påvirker også næringsutviklingen. 


Les mer
Article image

MAGMA NR3 2014

Store data skapar nye kompetansebehov

Alle data som vert generert (og som er forståeleg for menneske), er potensielle sosiale objekt, altså noko som kan vere eit utgangspunkt for meir dialog eller engasjement, noko som vil generere enda meir data som «likes», kommentarar og vidaresendingar.


Les mer
Article image

MAGMA NR6 2014

Innovasjon og innovasjonskonkurranser

De siste årene er det blitt mer vanlig at bedrifter arrangerer innovasjonskonkurranser, både i Norge og ellers i verden. Her er noen eksempler på ulike typer tilrettelegging av innovasjon som involverer konkurranse.


Les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forrige  Neste
SØK I MAGMA

Du kan søke i alle utgaver av Magma tilbake til 1998. Du kan lete direkte i arkivene:


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS