Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry May Ljøterud

– Økonomer er naturlige ledere i markedsøkonomien

To bautaer i norsk politikk – Kåre Willoch og Yngve Hågensen – markerte Econas 75-årsjubileum på jubileumsarrangement hos Econa Østfold i Moss i oktober, og var enige i økonomers betydning for både å skape og å dele.

Økonomer er naturlige ledere i markedsøkonomien fordi de kan dette med å vurdere tilbud og etterspørsel, og veie behov opp mot hverandre. Økonomer er viktige for å vurdere og beslutte tiltak i bedrifter, sier tidligere statsminister, og cand.oecon, til Magma.

Historien gjentar seg

– Jeg er glad i både spørsmål og protester.

Med dette sitatet åpnet tidligere statsminister Kåre Willoch sitt foredrag. Han tegnet opp de lange linjene, og var innom temaer som finanskrisen i 2008, Adam Smith, skatteparadis, oljepenger og fattigdom.

– Historien gjentar seg, sa den greske filosofen Thukydid. Mennesker gjentar historiens feilgrep, fordi man ikke kjenner til den. Som under finanskrisen i 2008, sa Willoch.

Finanskrisen i 2008 kom som kriser pleier: Etter lange perioder med solid, langvarig oppgang, kommer krisen. Ikke fordi det er noen økonomisk lovmessighet, men fordi man glemmer forsiktighetsregler, beskrev Willoch.

– I 2008 glemte man igjen forsiktighetsregler. Det skulle ikke mer til enn en konkurs i en lettsindig gigantbank for å sende verdensøkonomien ut i kaos, påpekte Willoch.

Egeninteressen som trekkraft

Ifølge Willoch er det håpløst å eliminere egeninteressen. Det er derfor mye bedre å spenne egeninteressen foran vognen og bruke den som trekkraft.

Hovedregelen er at markedet må styre produksjonen, men det er nødvendig med noen offentlige reguleringer. Her pekte Willoch på en misforståelse i norsk politikk: Fremskrittspartiet trodde at tradisjonell liberalisme var å fjerne alle offentlige reguleringer, men liberalismens far Adam Smith mente det måtte være spilleregler for markedet, men full frihet innenfor.

London har blitt det nye Oslo vest

Det er kjent at Kåre Willoch med årene har blitt stadig mer radikal når det kommer til spørsmålet om Israel og Palestina. Også i andre spørsmål kunne hans politiske farge kanskje blitt misforstått, som da han uttalte seg om banker og banksjefer:

– Jeg får lyst til å be banksjefer lese Bibelen. Der sier Paulus at pengekjærlighet er roten til alt ondt. Jeg tror det stemmer at for meget og for lite forderver all ting.

Willoch mente at historien har vist at det er behov for noen reformer for verdensøkonomiens del. Det er behov for å avvikle tollmurer, og vi trenger kontrollorganer som sørger for effektiv konkurranse og soliditet. Disse burde være globale, ikke nasjonale.

– Det er en skam for verdensøkonomien at de rikeste betaler lite skatt på grunn av skatteparadis. De gjør det umulig å gjennomføre effektiv beskatning. Det verste skatteparadiset er jo London. Det er derfor alle millionærene bor der. Det er derfor London er i ferd med å bli det nye Oslo vest. Det er en slags forstad til Oslo. Vi er nødt til å få en sterkere innsats for å få slutt på skatteparadiser, avsluttet Willoch.

Gjør din plikt, krev din rett

Yngve Hågensen var leder av LO fra 1989 til 2001. Han var leder under fem statsministere, og kunne fortelle at ikke alle var like lette å ha med og gjøre – uavhengig av politisk farge.

På Econas jubileumsarrangement tegnet han et bilde av Norges ut­vik­ling, fra da LO ble stiftet for 115 år siden, og til i dag. Da LO ble stiftet var Norge det nest fattigste landet i Europa. Ved stiftelsen hadde LO tre visjoner: arbeid, bolig og utdanning.

– En av de store diskusjonene var om vi skulle ha en lov eller avtale. Det endte opp i Hovedavtalen, som også er kalt arbeidslivets grunnlov. Den dannet grunnlag for den norske modellen, og sikret at vi gikk over fra konflikt til samarbeid, beskrev Hågensen.

Verdiskaping fører til velferd

På samme måte som Willoch tok også Hågensen opp bekymringen for finanskrisen. Han pekte på hvordan vi i Norge kunne gjennomføre krisepakker fordi vi ikke hadde strødd om oss med oljepenger.

– Det er nå 26 millioner arbeidsledige i Europa. Det er krise. Og Norge påvirkes av dette. 70 prosent av vår eksport går til Europa. Vi har ingen å eksportere til om det går dårlig. Vi er avhengig av verden rundt oss, argumenterte Hågensen.

Hågensen løftet frem trepartssamarbeidet og den norske modellen som en viktig forklaring på veksten i velferd. Han pekte også på hvordan dette samarbeidet fungerte i sysselsettingskommisjonen, som ble opprettet under Gro Harlem Brundtland, og der alle partene var med.

– Velferd har blitt et begrep i våre hjerter. Alle i Norge er for en rimelig rettferdig fordeling, og ingen ønsker fattigdom. Det er en forutsetning for velferd, og vi må ha verdiskaping for å sikre velferd, avsluttet Hågensen.

figur

Tidligere statsminister Kåre Willoch og tidligere LO-leder Yngve Hågensen

figur

Øverst: Kåre Willoch på talerstolen hos Econa Østfold

figur

Nederst: Yngve Hågensen i kjent og engasjert stil


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS