Magma topp logo Til forsiden Econa

Annonsere

Annonserer du i Econa vil du nå en unik medlemsmasse. Fagtidsskriftet Magma leses av ca. 17.000 siviløkonomer og masterutdannende. Du når 14 000 yrkesaktive samtidig som du når 3 000 økonomistudenter. Ønsker du å nå økonomer eller personer med interesse innen økonomi, så treffer du de hos oss.

Lang lesetid eller annonse spisset mot spesielle fagområder. Magma i trykt format blir lest over en lang periode, den blir tatt vare på og tatt frem igjen. I Magma ivaretar man fagstoffet ved å operere med en lav annonsegrad, det vil også si at hver annonse blir merkbart mer synlig. 


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS