Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1406_forening-30_img_019

magma1406_forening-30_img_020

magma1406_forening-30_img_021

magma1406_forening-30_img_022

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Tom Kleppestø Styreleder i Econa tom@kleppesto.no

75 er da ingen alder!

Enkelte sier at alder er som vin. Jo eldre man er, jo bedre blir man. Som 75-åring føler vi oss i vår aller beste alder. Econa har vært en organisasjon av og for økonomer i 75 år, og det er noe vi ser frem til å være i mange år fremover.

75 år har gått siden økonomene i Norge organiserte seg. Jubileet er feiret og markert med en rekke arrangementer og aktiviteter gjennom året. Vi har selv deltatt på de fleste arrangementene, og det har vært en flott og lærerik opplevelse å møte medlemmer fra Troms og Finnmark i nord til Aust-Agder i sør. Econas lokalavdelinger har invitert til jubileumsarrangementer gjennom en fagstafett, og 19. november markeres jubileet med en storstilt konferanse i Oslo.

Econa har gått en lang vei siden vi ved den spede begynnelsen i 1939 fikk våre første åtte medlemmer. I høst nådde vi en milepæl på 20 000 medlemmer, derav 5 000 studenter. Dette er en gledelig utvikling, og vi skal jobbe intenst for å innfri deres forventninger til oss.

I løpet av Econas 75 år har Norge gjennomgått en enorm forandring. Landet har gått fra å være et fattig land til en mektig oljenasjon og et av verdens rikeste land.

Underveis har også økonomens rolle i samfunnet blitt stadig mer sentral og variert. Økonomer fyller høyst ulike roller som bedriftsledere, økonomisjefer, lærere, tallknusere i Norges Bank og Finansdepartementet, rådgivere i banker eller som journalister. Vi har rundt 4 000 stillingskategorier i vårt medlemsregister. Økonomen synes å være til stede i alle posisjoner.

Det er liten tvil om at økonomen bidrar til å skape verdier i dagens komplekse samfunn – derav jubileumskonferansens tema: Overskudd til å skape.

Samtidig betyr dette at ansvaret også er større. I 2008 opplevde vi et økonomisk jordskjelv da finanskrisen rammet hele verden. Det er ikke første gang. I jubileumsboken til vårt 50-årsjubileum stod det: «Foreningen har gjennom alle år arbeidet for at siviløkonomer skal fremstå i opinionen som dyktige og seriøse fagfolk innen økonomi og ledelse. Dessverre har mye av det som har skjedd de senere år innen finansverdenen med japper og fikse transaksjoner, påvirket opinionens bilde av en siviløkonom.»

Bortsett fra at uttrykket japp kanskje har gått litt av moten, kunne ikke det samme vært skrevet i dag, om finanskrisen i 2008 og etterdønningene? Om skråsikre finansielle modeller med mange desimaler som i møtet med virkeligheten ikke viste seg å være verdt papiret de var skrevet på. Dette er kritikk vi skal ta på alvor.

Under Econas jubileumskonferanse spørres det om vi som faggruppe er så nødvendige som vi tror, og om vi tilfører samfunnet verdi. Er vi fremtidsrettet nok? Hva slags betydning har globaliseringen for yrket vårt?

Disse er alle sentrale problemstillinger i et stadig tøffere og mer komplekst arbeidsliv, der utdanningen må tilpasses internasjonale krav. Vi i Econa mener det er viktigere enn noensinne å være medlem i en organisasjon som jobber for alle våre 20 000 dyktige medlemmer.

av og for økonomer i 75 år


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS