Magma topp logo Til forsiden Econa

Åge Johnsen

Åge Johnsen (f. 1964) er DH-kandidat ioffentlig administrasjon fra AgderDistriktshøgskole 1987, siviløkonom fraSiviløkonomutdanningen i Bodø 1989 ogdr.oecon. fra Norges Handelshøyskole2000. Han er for tiden førsteamanuensisved Avdeling for økonomi-, kommunal- ogsosialfag, Høgskolen i Oslo. Johnsen hartidligere vært forsker i Agderforskningog Senior Research Fellow ved TheUniversity of Edinburgh. Epost: aage.johnsen@oks.hio.no
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS