Magma topp logo Til forsiden Econa

Alessandro Minichilli

Alessandro Minichilli er Assistant Professor ved Bocconi University i Milano, hvorfra han også har sin ph.d. om styreevalueringer. Hans forskning er rettet mot corporate governance med særlig vekt på styreegenskaper og faktisk styreatferd. Forskningsinteresser er også knyttet til familiebedrifter og toppledelsesgrupper.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS