Magma topp logo Til forsiden Econa

Anders D. Sleire

Anders D. Sleire er Risk Manager i Bergen Energi Markets AS og PhD-student i statistikk ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Han er utdannet master i samfunnsøkonomi og kraftanalytiker fra NHH, samt master i finansteori og forsikringsmatematikk (aktuar) fra Universitetet i Bergen. Han er ansvarlig for risikostyring og compliance i verdipapirforetaket Bergen Energi Markets AS, et heleid datterselskap av Bergen Energi AS.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS