Magma topp logo Til forsiden Econa

Anna Mette Fuglseth

Anna Mette Fuglseth er dr. oecon. og professorstipendiat ved Norges Handelshøyskole. Fuglseths forskningsinteresser ligger innenfor området IT-støtte av beslutningstaking og læring i komplekse og dynamiske situasjoner. Hun har publisert en rekke internasjonale artikler.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS