Magma topp logo Til forsiden Econa

Anna Mette Fuglseth

Anna Mette Fuglseth er dr. oecon. og professorstipendiat ved Norges Handelshøyskole. Fuglseths forskningsinteresser ligger innenfor området IT-støtte av beslutningstaking og læring i komplekse og dynamiske situasjoner. Hun har publisert en rekke internasjonale artikler.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS