Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Atle Kolbeinstveit

Arbeidsinnhold er viktigst for jobbtrivsel

En av hovedkonklusjonene i årets lønnsstatistikk er at Econa-medlemmer har det godt på jobb. Arbeidslivet er preget av generøse betingelser, mye fritid og ikke minst interessante arbeidsoppgaver.

Vi vet at faglig utfordrende og relevant jobb er viktig for trivselen. Skifter du eller din medarbeider stilling, er det med 66 prosents sannsynlighet fordi arbeidsoppgavene ikke lenger er utfordrende nok. Til sammenlikning oppgir i år 27 prosent høyere lønn som en av grunnene til jobbskifte, og hele 18 prosent blir headhuntet. Halvparten av medlemmene opplever jobben sin som svært relevant sett i sammenheng med utdannelse og kompetanse, mens en forsvinnende liten andel angir at de har en lite relevant jobb. Samlet sier det noe om at behovet for høyt utdannede økonomer er stort. Det sier igjen noe om Econa-medlemmer: De er dyktige, relevante for dagens utfordringer i arbeidslivet, og tilfører virksomheter kunnskap som bidrar til vekst og overskudd.

Nyutdannet og ettertraktet

Årets nyhet som var slått opp i media, var et stort lønnshopp for nyutdannede økonomer med mastergrad. Vi lurte selvsagt på hvorfor det hadde skjedd et slikt hopp i lønn blant de nyutdannede. Ser man historisk på lønnsutviklingen blant nyutdannede, øker startlønnen i rykk og napp. Tilsvarende hopp fra året før på rundt 10 prosent var det i 2001, 2005, 2007 og 2012. Årsakene til disse hoppene kan man bare spekulere i.

Jeg tror mange arbeidsgivere mangler en stabil lønnspolitikk for å rekruttere nyutdannede. Er det store arbeidsgivere som endrer sine betingelser, kan det gi en stigende lønnsspiral som brytes naturlig siden svært få i nye kull med studenter strever med å få arbeid. I den sammenheng bør det nevnes at etterspørselen etter nyutdannede masterkandidater i økonomisk-administrative fag er lite konjunkturavhengig sammenliknet med andre masterutdannede kandidater. Konjunkturer er derfor ikke en veldig god forklaring på kraftige lønnshopp. Gjennom lønnsrådgivning ser jeg stadig eksempler på arbeidsgivere som ikke henger med. Derfor hypotesen om at det er arbeidsgiverne som mer eller mindre tilfeldig starter kortsiktige «lønnskaruseller».

Dyktige ledere, men ikke minst dyktige økonomer

Siden det er stort behov for økonomer, er det gode muligheter, noe som gjør at arbeidsgiverne også må tilpasse seg. Det gjør de først og fremst gjennom å gi arbeidstakeren relevante og spennende arbeidsoppgaver. Masterutdannede innen økonomi og administrasjon går tidlig inn i lederposisjoner. Det er et godt tegn for en utdanning som på mange måter er en lederutdanning. At lederposisjonene anses som relevante stillinger, er naturlig for våre medlemmer, men det er også mange som har ønske om en faglig vei. Den faglig dyktige arbeideren har i liten grad samme lønnsmuligheter som lederen.

At «fagveien» ikke gir samme karriere lønnsmessig, kan være uheldig. Gode ledelsesbeslutninger blir bedre når bakgrunnsmaterialet for beslutningen er laget av de dyktigste. Lønnes fagarbeidet bedre, blir det mer attraktivt. Ideelt sett kan en tenke seg en likestilling, de som er dyktigst med ledelsesfaget, jobber mest som ledere, mens de som er dyktigst innen andre fag, jobber mest med andre faglige problemstillinger. Totalt sett bør det gi bedre resultater for virksomheten og dens tilsatte.

Ta initiativet selv

God dialog mellom tilsatt og arbeidsgiver er et sted å starte for å beholde og rekruttere masterutdannede økonomer. Hva ønsker arbeidstakeren? Hva kan arbeidsgiver gjøre for å innfri arbeidstakerens ønsker? Slik det ser ut i dag, har arbeidstakere meget gode kort på hånden. Min oppfordring til arbeidstakeren er selv å ta initiativet. Hva ønsker du å gjøre? Hvorfor vil du gjøre det, og hvordan passer det for virksomheten? Initiativ som dette vil ikke bare forbedre egen karrierevei, men også styrke virksomheten man jobber i.

figur

Foto: istockphoto.com

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS