Magma topp logo Til forsiden Econa

ARBEIDSRETT

Per Christian Rogdar: Bundet av konkurranseklausul og vurderer å skifte jobb? 8/2018
Heidi Fuglesang: Skal bonus regnes inn i pensjons- og feriepengegrunnlaget? 7/2018
Marianne Kringlebotn: Lønn som fortjent? 6/2018
Cecilie Wille Søvik: Kan en arbeidstaker kreve at en advarsel trekkes tilbake? 5/2018
Christopher Viland: Oppsigelse grunnet arbeidstakers mangelfulle arbeidsprestasjoner 4/2018
Karianne Nilsen Eidsheim, Birthe M. Eriksen: Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers varslervern, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2 3/2018
Brit Djupvik Semner: Arbeidsgivers ansvar ved trakassering og seksuell trakassering 3/2018
Lise Onarheim, Stian Petersen: Databehandleravtale – praktiske råd 3/2018
Arne Martin Jakobsen: Kan arbeidsgiver ansette hvem han/hun vil? 3/2018
Morten Skaarer og Marianne Kringlebotn: Ny offentlig tjenestepensjon 3/2018
Per Christian Rogdar: Viktige lovendringer med betydning for Econas medlemmer 1/2018
Per Christian Rogdar: Arbeidsrettslig bistand fra Econas arbeidslivsavdeling 1/2018
Cecilie Wille Søvik: Når kan arbeidsgiver sjekke e-posten din? 8/2017
Cecilie Wille Søvik: Når kan arbeidsgiver sjekke e-posten din?
Cecilie Wille Søvik: Hva kan arbeidsgiver lagre av personlig informasjon om deg når du slutter i virksomheten?
Cecilie Wille Søvik: Hva kan arbeidsgiver lagre av personlig informasjon om deg når du slutter i virksomheten? 6/2017
Arne Martin Jakobsen: Om sluttavtaler og fratredelsesavtaler
Arne Martin Jakobsen: Om sluttavtaler og fratredelsesavtaler 5/2017
Liv Torill Evenrud: Virksomhetsoverdragelse
Liv Torill Evenrud: Virksomhetsoverdragelse 3/2017
Kathrine Lekven Christensen: Prøvetid – hva må du være oppmerksom på dersom du blir ansatt på prøve? 2/2017
Kjetil Bjørntvedt: Fem vanlige misforståelser i avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 1/2017
Nina Bergsted: Oppsigelse av sykemeldte 8/2016
Kathrine Lekven Christensen: Varslervernet – har reglene fungert etter sin hensikt? 7/2016
Per Christian Rogdar: Bonusavtaler – noen praktiske råd 6/2016
Arne Martin Jakobsen: Trakassering og mobbing på arbeidsplassen 5/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Bedre pensjon i vente? 4/2016
Liv Torill Evenrud: Poengsetting av kompetansen din 4/2016
Atle Kolbeinstveit: Trygghet henger sammen med suksess 4/2016
Charlotte Hartvigsen Lem: Den norske arbeidskraftressursen 3/2016
Charlotte Hartvigsen Lem: Økonomer nummer fem på statustoppen 3/2016
Charlotte Hartvigsen Lem: Vil skifte jobber oftere 3/2016
INGE JAN HENJESAND: Kompetanse for omstilling 3/2016
Arne Selvik: Dypt arbeid: Hvor jobber du best? 3/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Individuell pensjonskonto – bra eller hva? 3/2016
Liv Sannes, Stein Reegård: Noen perspektiver på begrepet arbeidskraftreserve 3/2016
Kristina Jullum Hagen, Rasmus Eiternes Guldvik: Arbeidslivet remikses 3/2016
Karen M. Olsen: Utfordringer ved midlertidighet i organisasjoner 3/2016
Hans Solli-Sæther: Modenhet i outsourcing, offshoring og backsourcing: Tilbake til fremtiden? 3/2016
Alisa Tkachenko: Rekruttering i fremtiden 3/2016
Steinar A. Hopland: Rekrutteringsbransjens vekst, og fall? 3/2016
Atle Kolbeinstveit: Alder – ingen hindring? 3/2016
Christopher Viland: Retten til dagpenger under utdanning 3/2016
Mathilde Fasting: Fremtidens arbeidsliv 3/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: 20 000 pensjonsavtaler må endres i 2016 2/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Mulig ny alderspensjon i offentlig sektor? 1/2016
Kathrine Lekven Christensen: Ferielovens regler om overføring av ferie 1/2016
Synnøve L. Torske: Min alder; en oppsigelsesgrunn? 8/2015
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Offentlig tjenestepensjon 7/2015
Christopher Viland: Sluttavtale ved nedbemanning 7/2015
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Hurra for billige eldre 6/2015
Liv Torill Evenrud: Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold 6/2015
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Ny ytelsespensjon på høring – ikke engang en døgnflue 5/2015
Christopher Viland: Omstilling og nedbemanning 5/2015
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Hva du bør vite om tjenestepensjon 3/2015
Tom Bolstad: Konkurranse­klausuler 3/2015
Liv Torill Evenrud: Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold 3/2015
Kjetil Bjørntvedt: Arbeidsavtalen 5/2011
Kjetil Bjørntvedt: Midlertidig ansettelse 3/2011
Mona C. Sjødal: Prøvetid - Muligheter og begrensninger 2/2011
Olaf Prahl-Larsen: Aldersgrenser i arbeidslivet 1/2011
Kristin Krogvold: Lovforslag om konkurranseklausuler 8/2010
Anette Bjørlin Basma: Graviditet - Permisjon og plutselig tilbake i jobb? 7/2010
Per Christian Rogdar: Styrk din fagkompetanse - ta utdanningspermisjon! 6/2010
Mona C. Sjødal: Ferie! 5/2010
Thea Wessel Jørgensen: Ansatte i Fokus Bank tapte pensjonstrid i Høyesterett 4/2010
Olaf Prahl-Larsen: Lønnsgarantiordningen 3/2010
Olaf Prahl-Larsen: Hvem eier kompetansen? 9/2009
Thea Wessel Jørgensen: Skattefritak på arbeidsgiverfinansiert utdannelse 10/2009
Mona C. Sjødal: Varsling og tillitsvalges rolle 1/2010
Per Christian Rogdar: Arbeidsgivers krav om endringer i arbeidstakers stilling 2/2010
Anette Bjørlin Basma: Nedbemanning/rasjonalisering 1/2009
Hilde Kristoffersen: Kompetanseutvikling i nedgangstider 2/2009
Kristin Krogvold: Arbeidsgivers plikt ved sykemelding 2/2009
Anette Bjørlin Basma: Hovedregler for ansattes medbestemmelse og styrerepresentasjon 3/2009
Olaf Prahl-Larsen: Skal man godta lønnsreduksjoner i dårlige tider? 4/2009
Mona C. Sjødal: Krav til internkontroll av arbeidsmiljøet 5/2009
Nils Ole Bay: Ansattes stilling ved gransking 6/2009
Per Christian Rogdar: Bonusavtaler - erfaringer fra Siviløkonomenes advokatkontor 7/2009
Nils Ole Bay: Endring av pensjonsordninger 8/2009

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS