Magma topp logo Til forsiden Econa

Asle Fagerstrøm

Asle Fagerstrøm tok i 2010 ph.d.-graden i markedsføring (fordypning i forbrukerpsykologi) ved Handelshøyskolen BI. Han er i dag ansatt som førsteamanuensis ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole og har i tillegg en 20 prosent stilling på Institutt for atferdsvitenskap ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Fagerstrøm sin forsknings- og undervisningsaktivitet er knyttet til forbrukerpsykologi, atferdsøkonomi, markedsføring, digital markedsføring og menneske-teknologi interaksjon.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS