Magma topp logo Til forsiden Econa

Sigrid Folkestad er redaktør i informasjonsavdelingen ved NHH

Avdekker ikke manipulasjon

Selv ikke kompetente aksjeanalytikere avdekker regnskapsmanipulasjon til tross for at informasjonen er tilgjengelig i regnskapene. Dette hevdet Finn Kinserdal da han nylig disputerte for doktorgraden ved NHH.

figur

I avhandlingen «Accounting for and valuation of pensions in Norway;earnings management and whether analysts detect it», som er avlagt ved Institutt forregnskap, revisjon og rettsvitenskap, stiller Kinserdal (bildet) to hovedspørsmål: Harbørsnoterte foretak i Norge foretatt regnskapsmanipulasjon med hensyn til deforutsetningene de har valgt ved beregning av pensjonsforpliktelsene i regnskapet? Harsentrale aktører som analytikerne, som følger selskapene, avdekket dette?

Kinserdal viser i avhandlingen at dagens regnskapsregler for pensjonerer inkonsistente med gjeldende rammeverk og liknende regnskapsområder. Han diskutererhvordan pensjoner bør verdsettes i henhold tilassets pricing-teorier.Videre konstruerer Kinserdal en database for alle vesentlige pensjonsopplysninger iregnskapene til alle børsnoterte selskaper i Norge.

- Resultatet viser at det er sterke indikasjoner på at foretak medlavere egenkapital velger pensjonsforutsetninger som reduserer pensjonsforpliktelsene, imotsetning til foretak med høyere egenkapital, sier Kinserdal.

I det andre hovedspørsmålet til Kinserdal viser det seg at i kun 2 av94 tilfeller hadde analytikerne foretatt verdikorreksjoner eller avdekket avvikendepensjonsforutsetninger.

- Dette tyder på at selv kompetente aksjeanalytikere ikke avdekkerregnskapsmanipulasjon selv om informasjonen er tilgjengelig i regnskapene. Dette reiserigjen spørsmål om aksjeprisene reflekterer all tilgjengelig informasjon, «thesemi-efficient market hypothesis», sier Kinserdal.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS