Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.lem@fagbokforlaget.no

Bill.mrk: Multitalenter bes s√łke

Det er en stor jobb i seg selv; å til enhver tid ha full oversikt over den finansielle situasjonen i et selskap. Men uansett hvor stor eller liten organisasjonen er, så forventes en finansdirektør (CFO) av i dag å kunne mer enn detaljer i regnskapet på fingrene.

En god CFO skal også se de store linjene og bidra til strategiutvikling, samtidig som de er en viktig aktør i organisasjonenes kommunikasjonsarbeid. De har ofte personalansvar, og er en svært viktig brikke i økonomiske nedgangstider, når finansiering er en utfordring og mange selskaper trenger å hente inn friske penger.

Samtidig har de regulatoriske kravene økt de siste ti årene. En ting er det rent regnskapstekniske lovverket, som regulerer CFO-enes kjerneoppgaver.

I tillegg har både lovgivere og offentlighet fattet økt oppmerksomhet rundt tema som mislighold, korrupsjon og transparens. Alle disse elementene har medført at kvalitetskravene for regnskapet har økt betydelig; både på innholdssiden og på dokumentasjonssiden.

Den skal derfor være både faglig solid og ha mange andre talenter, som skal lykkes som CFO.

I over ti år har Econa vurdert finansdirektører i Norge, og kåret årets CFO. I år har rekordmange blitt nominert, et tegn på at det sitter mange dyktige finansdirektører der ute, som er både er faglig sterke og er gode ledere, og dermed blir satt pris på i organisasjonene der de arbeider.

Årets CFO i 2012, Idar Eikrem i Aibel, blir beskrevet som noe som ikke kan kalles annet enn et multitalent. Han sies å ha sterk faglig kompetanse og bredde, fremstår forretningsorientert og fremtidsrettet med fokus på kvalitets- og forbedringsprosesser, og er en god kommunikator, med både nærhet og evne til å lytte til markedet.

Juryen understreker også at de har merket seg at vinneren fremstår med høy faglig integritet, og er opptatt av å sikre god forretningsskikk og etikk i hele virksomhetens verdikjede.

Flere av disse kriteriene går utover det som tidligere lå i en tradisjonell stillingsbeskrivelse for en finansdirektør, men de er alle oppgaver som forventes som integrerte egenskaper når man i dag rekrutterer CFO-er.

Ofte brukes begrepet «blåruss» som et skjellsord, for å vise hvordan økonomer utøver sitt fag som kalde regnemaskiner som ikke skjeler til verden rundt seg. Bildet av den flinke CFO-en er den beste illustrasjonen på at dette ikke er tilfelle for dagens økonomer. De innehar langt større talenter enn regneferdigheter, og bidrar med både faglig kompetanse og menneskelige egenskaper til samfunnet i stort monn.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS