Magma topp logo Til forsiden Econa

Bjarne Espedal

Bjarne Espedal er cand. polit. med hovedfag i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap. Han er dr. philos fra Universitetet i Bergen (1996) og arbeider nå som professor ved NHH, institutt for strategi og ledelse.

Bjarne Espedal

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS