Magma topp logo Til forsiden Econa

Bjarne Espedal

Bjarne Espedal er cand. polit. med hovedfag i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap. Han er dr. philos fra Universitetet i Bergen (1996) og arbeider nå som professor ved NHH, institutt for strategi og ledelse.

Bjarne Espedal

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS