Magma topp logo Til forsiden Econa

Bjarne Møller

Bjarne Møller er partner i Ernst & Young og har arbeidet med transaksjonsrådgivning i 25 år. Han er forfatter av boken Verdivurdering sammen med Yngve Kaldestad og har revidert flere selskaper som regnskapsfører forretningseiendom til virkelig verdi.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS