Magma topp logo Til forsiden Econa

Bjørn W. Hennestad

Bjørn W. Hennestad er professor i endringsledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI og Dean for BIs Executive virksomhet.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS