Magma topp logo Til forsiden Econa

Sigrid Folkestad redaktør i informasjonsavdelingen ved NHH

- Bør bygge et kjernekraftverk

Nobelprisvinner Carlo Rubbia mener vi er på randen av en verdensomspennende kraftkrise, delvis på grunn av Europas energipolitikk og manglende interesse for utvikling av kjernekraft. Einar Hope mener Norge bør bygge et kjernekraftverk på eksperimentell basis.

figur

Styreleder i EnergiForum EF og tidligere energiøkonomiprofessor ved NHH Einar Hope var nylig i CERN (European Organization for Nuclear Research) og møtte nobelprisvinner i fysikk Carlo Rubbia (bildet).

Dystre fremtidsvisjoner

Fysikeren og den tidligere generaldirektøren ved CERN har utviklet det mye omdiskuterte kjernekraftverket basert på thorium, og ikke uran, som drivstoff. Rubbia er sikker på at verden står på randen av en global energikrise. Hope deler ikke Carlo Rubbias dystre fremtidsvisjoner, men mener Norge likevel bør bygge et kjernekraftverk på eksperimentell basis.

– Jeg er ikke enig med ham i at faren for en global energikrise er så stor. Det blir en altfor deterministisk tilnærming, sier Einar Hope.

– Det er så mange faktorer i økonomien som vil endre seg i dette tidsperspektivet. Vi vil komme til å se endringer både i holdninger og i teknologi, mener Hope.

Hope påpeker økonomiens evne til å respondere på slike problemer, samtidig som det er viktig å planlegge og forutse mulige løsninger på energiutfordringene.

Bør bygge i Norge

– Det skjer en god del, men mange av de løsningene vi snakker om, er regionale og nasjonale. Hvilke muligheter som ligger i internasjonalt samarbeid, må vi også diskutere videre. Evne til fleksibilitet må bygges inn i systemet. Og jeg er atskillig mer optimistisk enn Rubbia når det gjelder å finne svar på disse spørsmålene.

– Når tror du Norge får sitt første kjernekraftverk?

– Det bør være interessant for Norge å gå inn i et slikt prosjekt for bygging av en prototyp på eksperimentell basis for å teste ut teknologien, sier Hope.

– Norge kan bygge på den ekspertisen som er på Kjeller og ellers i andre fagmiljøer. Men det må være et konsortium der Norge deltar sammen med andre land, i et prosjektbasert utviklingsarbeid.

– Jeg ser ikke umiddelbart behovet for at vi skal bygge et thoriumkjernekraftverk for produksjon når vi er i et integrert energimarked og har tilgang på ulike former for energi. I et langsiktig perspektiv kan det bli aktuelt, men per i dag mener jeg det ikke er riktig, sier energiøkonomiprofessoren.

Opinionen skremt

– Vi hører hva som er i ferd med å skje, men vi gjør ikke noe. Om noen tiår vil det være 10 milliarder mennesker uten tilgang på nok energi, sier Carlo Rubbia.

– Hvorfor blir ikke thoriumkraftverket bygget hvis det er så uproblematisk?

– EU, som ikke vil finansiere byggingen av en prototyp, er styrt av dagens konvensjonelle kjernekraftindustri. Den ønsker ikke konkurranse fra thoriumkraftverk. Dessuten har de gamle kjernekraftverkene et fortjent dårlig rykte, og de har skapt store problemer. Dette skremmer opinionen.

– Er det mulig å løse energikrisen som du mener vil ramme oss globalt?

– Teknisk? No problem. Vi kan løse hvilket som helst problem. Problemet er at ingen gjør noe på dette feltet. Det er en svært, svært stor feil.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS