Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Bolstad -vår mann på toppen

Econas nye administrerende direktør begynner å bli varm i trøya og har rukket å gjøre seg noen tanker om lederrollen og foreningens fremtid.

Etter 3 måneder i sjefsstolen, hvilket inntrykk har du gjort deg av foreningen?

- Econa er en fantastisk medlemsorganisasjon. Her fant jeg engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som gjør en stor frivillig innsats og en hardt arbeidende administrasjon. Alle med fokus på at det skal være bra å være medlem av Econa.

- Hva er det viktigste å ta fatt på for foreningen den nærmeste fremtid?

- Det er tre ting jeg vil nevne som henger nøye sammen. Vi skal jobbe med vår plan for vekst, vi skal sørge for at vårt nye navn blir bedre kjent og skape større bevissthet rundt at Econa er en forening som tar et større samfunnsansvar.

- Hvilke egenskaper og tidligere erfaringer tror du vil komme mest til nytte i denne jobben?

- For meg er nettopp tidligere erfaring helt avgjørende for å lykkes. Jeg har min bakgrunn i flere medlemsorganisasjoner, også som leder på ulike nivåer. Som øverste administrative leder i en medlemsorganisasjon er det viktig, ikke bare å være leder for de ansatte i administrasjonen, men også være en som tillitsvalgte og medlemmer kan identifisere seg med og ha tillit til.

- Du har vært på banen for de i særlig uavhengige stillinger, men som ikke burde være det. Hvorfor opptar denne saken deg?

- Vi har mange medlemmer som gjerne tar ansvar og jobber mye, men da skal betingelsene være deretter. Derfor er det viktig, ikke minst for de yngre, at de ikke inngår arbeidsavtaler som gjør at de ikke får den overtidskompensasjonen de skal ha, enten gjennom lønn, avspasering eller ferie. Ikke alle arbeidstagere eller arbeidsgivere er klar over hva det innebærer å bli ansatt i en særlig uavhengig stilling.

- Skillet mellom arbeid og fritid er i ferd med å viskes ut grunnet teknologiske muligheter og et mer kunnskapsbasert arbeidsliv. Man kan løse jobbutfordringer på skitur eller fra hytta. Blir det vanskeligere å definere hva som strengt talt er arbeidstid?

- Ja det er helt klart en utfordring. Mange ønsker nettopp større fleksibilitet mellom arbeid og fritid. Og for mange ledere er det vel strengt tatt intet skille, du må være «på» hele tiden. Et arbeidstidsregime som har sine røtter i usunne industriarbeidsplasser er i alle fall ikke løsningen på disse utfordringene. Her må vi finne gode løsninger, ansatte og ledere. Vi må skape et best mulig miljø for at alle ansatte skal trives, utvikles og skape verdier for bedriften.

- Hvordan blir lederens rolle påvirket av nye arbeidsformer?

- Lederrollen er under stadig utvikling, det er jo det som er så spennende med å være leder. De ansatte representerer et større mangfold, det er flere individualister, flere kunnskapsbaserte stillinger og de stiller høyere krav til sine ledere enn tidligere. Ønsket om frihet og fleksibel arbeidstid kan sikkert komme i konflikt med en arbeidsgivers behov for kontroll og styring. Derfor blir det kanskje viktigere for en leder å ha større fokus på resultatene og ikke på om vedkommende er på jobben 7 eller 9 timer pr. dag eller hvor og når jobben blir gjort. De ledere som kan levere i forhold til slike utfordringer er fremtidens ledere.

- Er arbeidsmiljøloven moden for fornyelse?

- Ja absolutt. Måten mange av oss jobber på er helt annerledes enn da arbeidsmiljøloven ble fastsatt. De som har harde jobber i industrien eller er lavtlønnede i monotone arbeidsprosesser har selvfølgelig krav på et ordentlig regelverk som beskytter dem. Det samme har de som leverer kompetanse og kunnskap. Det er mange, ikke minst våre egne medlemmer, som har behov for større fleksibilitet, både for å få gjort en god jobb i perioder hvor det er mye å gjøre, men også for å komme ut av «tidsklemma» mellom arbeid og fritid. Arbeidsmiljøloven må endres for å ta høyde for nåtidens og fremtidens arbeidstagere.

- Arbeidsmiljøloven skal blant annet sørge for en god balanse mellom arbeidstid og fritid. Hva gjør du for å finne en riktig balanse?

- Som leder er det lite skille mellom arbeid og fritid, men for meg er det viktig å ha hobbyer og ikke minst en familie som hjelper deg å koble av. Jeg er så heldig å ha begge deler. Med nytt hus på landet, hester i stallen, hytte på fjellet og to biler i garasjen har jeg nok å gjøre for å koble av.

- Hvor er Econa om 10 år?

- Econa er helt klart en større forening, en forening som har en tydelig plass i samfunnet. På mange måter vil vi være en forening for fremtidens arbeidsliv, både for høyt utdannede ansatte, ledere og de som driver egen virksomhet. Econa kommer til å motbevise ryktet om medlemsorganisasjonenes død og at folks frivillige engasjement for et større fellesskap ikke er fremtiden.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS