Magma topp logo Til forsiden Econa

Dagfinn Myhre

Dagfinn Myhre har en cand. scient grad fra Universitetet i Oslo. Han er Vice President i ledergruppen i Telenor Research, og han leder en avdeling for forskning innen tjenesteinnovasjon. I tillegg har han ansvar for Telenor sitt samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS